Hallituksen ohjeet palkitsemisesta ja huomionosoittamisesta

Sivua päivitetty:05.05.2016


Palkitseminen ja huomionosoittaminen

Turun Kamerat ry:n myöntämät palkitsemiset ja huomionosoitukset

Turun Kamerat ry:n hallitus voi sen lisäksi, mitä on mainittu yhdistyksen sääntöjen §3:ssa, harkintansa mukaan ja päätöksensä mukaisella tavalla palkita valokuvausharrastustoiminnassa ansioituneita yhdistyksen jäseniä.

Jäsenkunnan palkitsemisen lisäksi voi yhdistyksen hallitus osoittaa huo­miotaan muille yhdistyksille ja tahoille, jotka ovat jollain tavalla edesauttaneet ja tukeneet Turun Kameroitten toimintaa.

Hallituksen myöntämä kunniakirja voidaan luovuttaa ansioituneelle jäsenelle, ulkopuoliselle jär­jestölle, laitokselle tai henkilölle, jotka toiminnallaan tai taloudellisella tuellaan on edistänyt tai tukenut yhdis­tyksen toimintaa valokuvausharrastuksen alueella.

Hallitus voi keskuudessaan päättää yhdistyksen standaarin luovuttamisesta sellaiselle Turun Kamerat ry:n yhteistyökumppanille, joka on toiminut pitkäaikaisena yhteistyökumppanina tai on taloudellisella tuel­laan edistänyt ja tukenut yhdistystä. Hallitus voi erityisin syin luovuttaa standaarin myös yksityiselle henkilölle.

Muut palkitsemistavat

Yhdistyksen hallitus voi hakea ansioituneille jäsenilleen muiden tahojen, kuten Suomen Kameraseurojen Liiton, myöntämiä palkitsemisia ja huomionosoituksia siten kuin kunkin tahon säännöissä on sanottu.AJANKOHTAISET ASIAT

Ajankohtaista
Jäsentiedotteet
Toimintakalenteri

KUVAGALLERIAT


Vuosigalleriat:
Vuosigalleria 2017
Vuosigalleria 2016

KILPAILUT


Kuukausikilpailukuvat
Kilpailupisteet
TK vuosikilpailukuvat 2017
TK - Kameraseura-74 haastekilpailukuvat 2017
KV kilpailut

- FIAP kuvat 2017

LUKUNURKKA

Albumit
Kirjasto
Osto ja myynti
Yhdistyksen historiikki

TOIMINTA

Yleistietoa yhdistyksestä
Kerhotoiminta
- Matkakerho
- Kuvakerho

Hallinto ja toimihenkilöt
Jäsenistölle myönnetyt arvonimet
Toimintasuunnitelma
Toimintakertomus
Kuukausikokousten muistiot
Jäsenasiat

SÄÄNNÖT JA OHJEET

Yhdistyksen säännöt
Kilpailusäännöt
- Yleiset ohjeet kilpailukuville
- Ohjeet luomukuvalle
- Haastekilpailun säännöt

Kerhotoiminnan säännöt
Palkitseminen

LINKIT MUUALLE

Vakka arkistotietokanta
Linkkejä

Palaa alkusivulle