1953

Toimintakertomus vuodelta 1953

Kuluneen vuoden toimintaa tarkasteltaessa käy selville, että seuramme on toiminut erittäin vilkkaasti, etenkin kilpailuiden muodossa, sekä myös tiiviisti, kokoontumalla yhteisiin kokouksiin kunkin kuukauden ensimmäisenä perjantaina Lappeenrannan kerho oy:n huoneistossa – ei kuitenkaan kolmena kesäkuukautena, jotka on pidetty luovana taukona, kesälomana.

Seuramme johtokuntaan ovat kuluneena vuonna kuuluneet Toivo Härkönen, Sulo Kinnunen, Eugen Autere, Kauko Tiili, Booris Kotiranta, K.Arponen, Gunnar Grönqvist ja Erkki Niemelä. Puheenjohtajana toimi Toivo Härkönen, varapuheenjohtajana Sulo Kinnunen, sihteerinä Erkki Mänttäri, kilpailusihteerinä E.Hynninen ja rahastonhoitajana L.Laukas. Tilintarkastajina ovat toimineet E.Juhola ja Martti Muukkonen.

Kilpailuiden arvostelulautakuntaan kuuluivat Matti Järveläinen, Mauno Laakso, B.Björqvall, Eero Koskenhovi, Sulo Kinnunen, M.Grönqvist, Hugo Vallenius ja A.Penttilä.

Kuluneen vuoden suurimmat valokuvauskilpailut ovat olleet kevätkilpailu 18.4.-53, jossa A-sarjassa oli kuvia 25 ja B-sarjassa 24 kpl, sekä syyskilpailu 15.11.-53, arvosteltavia kuvia kaikkiaan toistasataa, tämän kilpailun arvosteli Kymen kamerat ry Kotkasta.

Muista kilpailuista mainittakoon jouluaiheinen kilpailu 31.1.-52, muotokuvakilpailu 18.4.-53, harrastelijain kilpailu 17.5.-53, vanhaa Lappeenrantaa -kilpailu 30.9.-53, sekä kilpailu Ylä-Vuoksen kameraseuraa vastaan 29.11.-53 – tämän kilpailun seuramme voitti ylivoimaisesti pitemäärillä 440-320. Suomen kameraseurojen liiton vuosikilpailuun otti seuramme osaa yhdeksän kilpailijan 24 kuvalla, sijoittuen seurojen välisessä yleiskilpailussa viidenneksi. Paras henkilökohtainen sijoitus oli Erkki Niemelän III-ryhmässä saama II palkinto Tusina -kuvallaan, jolla hän saavutti myös neljännen sijan kilpailujen henkilökohtaisesta mestaruudesta.

Iltakilpailuja on kertomusvuonna pidetty 13 kertaa ja ovat näiden kilpailuiden kiertopalkintoja saaneet omakseen A-sarjassa 2.10.-53 Eugen Autere ja B-sarjassa 5.2.-53 Erkki Mänttäri, 21.5.-53 Booris Kotiranta ja 4.12.-53 E.Tanttu.

Parhaan pistesijan valokuvauskilpailuissa vuoden aikana sai A-sarjassa Olli Jalo – 25 pistettä – ja B-sarjassa Booris Kotiranta – 27 pistettä. Molemmat saivat omakseen kunniapokaalin.

Muusta toiminnasta kertomusvuoden aikana mainittakoon arpajaisten järjestäminen, joka asia kuitenkin on vielä kesken, mutta saataneen selväksi tämän vuoden alkupuolella.

Valokuvauslaboratorion saaminen seuramme jäsenten käyttöön Saimaan kansalaisopiston välityksellä on huomattavasti lisännyt jäsenten omatoimisuutta ja tyytyväisyyttä.

Lappeenrannan kaupungin antama 5000 markan suuruinen avustus, jonka kaupunki seurallemme myönsi toimintamme tukemiseksi, otettiin kiitollisuudella vastaan.

Jäsenille on useasti esitetty liitolta tulleita diapositiivikokoelmia, sekä myös herra Gunnar Grönqvistin itse ottamia väridiapositiiveja.

Rahastonhoitajan ilmoituksen mukaan on seuramme jäsenmäärä tällä hetkellä 42 maksanutta jäsentä, ja on tiliasema tilikauden päättyessä seuraava: tulot 18 889 mk, menot 18 8889 mk, varat 14 244 mk, ei velkoja.

Toimintakertomus 1953.pdf