1952

Toimintakertomus vuodelta 1952

Kuluneen vuoden toimintaa tarkasteltaessa käy selville, että seuramme jäsenmäärän tasaisesti kasvaessa on toiminta saatu tiiviimmäksi mm. siten, että Saimaan kameraseura on voinut hankki osakkeen Lappeenrannan kerhosta ja saanut siellä kokoontua kevät- ja syystoimintakaudella kokouksiinsa, jotka on pidetty toimintasuunnitelman mukaisesti yleensä jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkitorstaina klo 19.

Vuoden aikana on valokuvausmateriaalia saapunut maahamme verrattain runsaasti joskin kesän tullessa saapuivat myöskin pilvet ja pitkälliset sateet, vaikeuttaen kameran käyttöä parhaana sesonkiaikana. Kilpailutoiminta on kuitenkin ollut ehkä vilkkaampaa kuin aikaisempina vuosina ja tunnetusti valokuvien taso on kohonnut huomattavasti.

Iltakilpailuja on kertomusvuonna pidetty 12 kertaa ja on B-sarja ollut erillisenä matkassa 29.5.1952 alkaen kuusi kertaa. Iltakilpailujen kiertopalkintoja ovat saaneet omakseen 11.9.1952 Toivo Härkönen A-sarjassa ja 2.10.1952 Eugen Autere B-sarjassa. Lisäksi jokaisen kilpailun voittaja on saanut omakseen pienen palkinnon kaiverruksineen.

Vuoden suurimmat kilpailut olivat talvikuvakilpailu 29.3.1952, jossa kuvia oli A-sarjassa 31 ja B-sarjassa 27, sekä syyskilpailu, jossa oli kuvia A-sarjassa 46 ja B-sarjassa 32 kpl.

Muista kuluneen vuoden kilpailuista mainittakoon 15.4. pidetty Talvinen Lappeenranta, 17.5. harrastelijain kilpailu sekä 30.9. Uusinta Lappeenrantaa -kilpailu.

Suomen kameraseurojen liiton vuosikilpailuun otti seuramme osaa yhdeksän kilpailijan 28 kuvalla sijoittuen seurojen välisessä yleiskilpailussa kahdeksanneksi. Paras henkilökohtainen sijoitus oli H.Valleniuksen II-ryhmässä saama II palkinto Patriarkka -kuvallaan. Tässä yhteydessä tulkoon mainituksi, että liiton vuosikilpailun pöytäkirjassa 20.4.1952 12 §:ssä mainitaan seuraavaa:

Palkintolautakunta päätti vielä mainita, että Saimaan Kameraseuran Ope-nimimerkin (Olli Jalo) kuva ”Talvinen hautausmaa”, joka poistettiin kilpailusta, erheellisesti jäi arvosteltavien kuvien joukkoon ja sai kaikkineen 38,5 pistettä, mikä olisi oikeuttanut sen Ib-palkintoon I-ryhmässä.

Ylä-Vuoksen kameraseuran haastaman kilpailun voitti oma seuramme 424,7 pisteellä edellisen 383,6 pistettä vastaan.

Mikkelin kameraseuran ja Saimaan kameraseuran välisen kilpailun kuvat ovat edelleen arvosteltavina Helsingissä, joten tuloksista ei ole tätä kirjoitettaessa vielä tietoja.

Kilpailujen perusteella on kertomusvuonna A-sarjaan siirretty 3.4. Erkki Niemelä sekä 2.10. Eugen Autere.

Huomionarvoisena seikkana voidaan pitää 6.11.52 kokouksessamme tehtyä päätöstä pyytää ainakin suurempiin kilpailujen arvostelutilaisuuksiin paikallisten sanomalehtien edustajat, jolloin selostukset kilpailuista saadaan elävämmiksi, kuten oli laita esim. viime syyskilpailussamme.

Kamera-lehdessä oli myöskin viimeksimainitusta kilpailustamme selostus, ja kannattaa vastaisuudessakin lähettää Kamera-lehden toimitussihteerille maisteri Hilja Raviniemelle seuraamme koskevat kilpailuselostukset, sekä muut uutisaineistot. Ne kyllä julkaistaan yhteisessä lehdessämme ja ilmainen mainontahan on köyhälle seurallemme tärkeää.

Rahastonhoitajan ilmoituksen mukaisesti on seuramme tiliasema tilikauden päättyessä seuraava: tulot 65707 mk, menot 65 707 mk, varat 12 884 mk, ei velkoja.

Keväällä Lappeenrannan kaupunki myönsi anomuksestamme seuramme toiminnan tukemiseksi v. 1952 5000 mk, minkä seura on kiitollisuudella ottanut vastaan.

Vuoden alussa kilpailuja varten ostetuista palkinnoista on käyttämättä jäljellä kaivertamattomia kolme kappaletta, isoja uushopearasioita kaksi kappaletta, yksi seppelepokaali, yksi kynttilänjalka, kaksi sarjaa alumiinipokaaleita 1-3, sekä kaiverrettuja hopeoituja pokaaleita seuraavasti: 1 kpl II palkintoa, 4 kpl. III palkintoa, 4 kpl IV palkintoa ja 5 kpl V palkintoa, siis yhteensä 26 kpl.

Sankarihautausmaa-kilpailun kuivista saatiin kuulla rovasti Kalliolta, että kuvateos julkaistaan sittenkin vuoden 1953 alkupuolella.

Seurastamme on 19.5.52 poistunut eräs innokkaista harrastajista, nimittäin rehtori Toivo K. Varpio.

Toimintakertomus 1952.pdf