1951

Toimintakertomus vuodelta 1951

Kuluneen vuoden toimintaa kameraseuramme puitteissa tarkasteltaessa huomaa helposti sen runkona olevan edelleenkin kokeneet ammattimiehet, jotka melkein poikkeuksetta saapuvat seuran kokouksiin ja ottavat osaa kilpailuihin. On myös ilahduttavaa todeta, että harrastelijain kaarti hiljalleen vahvistuu, ovathan siitä todistuksena monet palkintosijat.

Seuramme johtokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja Sulo Kinnusen lisäksi Gunnar Grönqvist, Hugo Vallenius, Kauko Tiili, Toivo Härkönen ja L.Salonen, viimeksimainittu sihteerinä. Varajäseninä ovat toiminteet Toivo Varpio ja Jarl Mortensen. Sihteerinä L.Salosen siirryttyä Helsinkiin on toiminut Jarl Mortensen. Tilintarkastajina ovat olleet Toivo Varpio L.Laukas.

Seuramme varsinaisia kokouksia on pidetty yhdeksän kertaa ja johtokunta on istunut yhden kerran. Jäsenmaksu on pidetty entisenä, nimittäin 300 markkaa koko vuodelta ja liityttäessä puolivälissä vuotta 150 mk.

Kertomusvuoden kilpailuista kannattaa mainita muutamia tärkeimpiä:

Suomen kameraseurojen liiton vuosikilpailussa sai kunnioitettavan I palkinnon muotokuvasarjassa Hugo Vallenius, saaden lisäksi vielä kunniakirjan mieskohtaisesta sijoituksesta mestaruudessa. Sankarihautakilpailuissamme vei parhaat palkinnot Gunnar Grönqvist saaden I, II ja V palkinnon. III sija meni Toivo Härköselle ja IV Olli Jalolle. Saman kilpailun trikkikuvasarjan voitti Jarl Mortensen saaden I ja II palkinnon. Samoin hän oli möys paras syyskilpailun kolmen kuvan sarjassa. Mikkelin ja Saimaan kameraseurojen välisen kilpailun II palkinnon sai Olli Jalo. Ja lopuksi viisi eri kertaa illalliskilpailun voittanut Toivo Härkönen sai omakseen Sulo Kinnusen lahjoittaman kiertopalkinnon.

Valotus Oy:n ja A.Soikkasen lahjoittamista kiertopalkinnoista järjestettiin kilpailu kuluneena vuonna, mutta koska osanottajia oli ainoastaan yksi, niin kilpailu raukesi. Molemmat palkinnot ovat Olli Jalon hallussa.

26.-29.4. pidettiin valokuvauskurssit kilpailuineen ja retkineen. Opettajana toimi kurssilla Eero Koskenhovi. Edellämainittu toiminta on varmasti tärkeä ja huomioitava tekijä varsinkin uusien jäsenien mielenkiinnon herättäjänä.

Syyskesällä seura järjesti kansainvälisen valokuvanäyttelyn, jonka pohjaksi oli Tanskasta saatu huomattava kuvakokoelma. Tiukan aikataulun vuoksi kuvat saivat olla niin lyhyen ajan täällä, että varsinaista mainosta näyttelylle ei ehditty suorittaa, joten rahallinen tulos jäi hieman laihaksi. Kuitenkin sellaisesta näyttelystä jää aina paljon hyvää katsojain mieliin.

Vuoden varrella järjestettyjen kilpailujen jälkeen ovat kuvia valaisevasti selostaneet Hugo Vallenius ja Toivo Varpio.

Kertomusvuoden lopulla poistui kuoleman kautta keskuudestamme valokuvaaja Helmi Räsänen.

Toimintakertomus 1951.pdf