Toimintasuunnitelma 2019

1. Yleistä

Saimaan kameraseura ry (myöhemmin: seura) toimii jäsentensä edunvalvojana Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan maakunnan alueella, sekä ylläpitää yhteyksiä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen kameraseurojen liittoon (myöhemmin: liitto) ja sen kautta kansainväliseen kattojärjestöön Fédération Internationale de l’Art Photographique:n (myöhemmin: FIAP). Lisäksi seura tekee yhteistyötä Etelä-Karjalan alueen muiden yleishyödyllisten yhdistysten kanssa. Seura jatkaa jäsenyyttään Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:ssä, joka toimii maakunnan yhdistysten toimintaedellytysten edistäjänä.

Seuran missiona on ylläpitää ja edistää valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastusta ja tasoa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta.

Seuran toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti. Seura on perustettu vuonna 1946, joten vuosi 2019 on sen 74. toimintavuosi.

2. Jäsenet

Toimintavuoden tärkein tavoite on pitää seuran toiminta vakaana ja aktiivisena. Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan, koska suuri jäsenmäärä luo osaltaan jatkuvuutta ja nostaa seuran arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että vuoden 2019 lopussa seuraan kuuluisi vähintään 150 maksanutta jäsentä.

3. Toiminta

3.1. Jäsenillat

Jäseniltoja järjestetään jokaisen kuukauden kolmantena arkikeskiviikkona kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta. Illoissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, katsellaan valokuvia ja keskustellaan niistä. Jäseniltoihin pyritään saamaan esitelmöijiksi valokuvauksen eri osa-alueiden asiantuntijoita ja harrastajia. Jäsenillat järjestetään Galleria Pihaton tiloissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa paikassa. Vierailijoiksi pyydetään vuonna 2019 muiden muassa paikallisia valokuvaajia Ari Nakaria, Jetro Matilaista ja Reino Pelkosta.

Tekniikkailtoja järjestetään jokaisen kuukauden viimeisenä arkikeskiviikkona kesä-, heinä- ja joulukuuta lukuun ottamatta. Illoissa käydään läpi vaihtuvia teemoja ja niiden on tarkoitus toimia valokuvauksen peruskurssien jatkokursseina. Myös tekniikkaillat järjestetään Galleria Pihaton tiloissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa paikassa. Aiheina ovat esimerkiksi kuvankäsittely, kuvien sisällön tulkinta, makrokuvaus ja keinovalon käyttö kuvauksessa.

3.2. Muut kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään helmikuun jäsenillan yhteydessä 20.2.2019. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuun jäsenillan yhteydessä 20.11.2019. Seuran hallitus kokoontuu fyysisesti vähintään kolme kertaa toimintakauden aikana sekä pitää yhteyttä sähköisesti Facebook- ja keskusteluryhmissä. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Kameraseurojen Liiton sääntömääräisiin vuosikokouksiin vuoden 2019 keväällä Kuusankoskella ja syksyllä Kouvolassa.

3.3. Tiedotus ja markkinointi

Jäseniä koskevista ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostijakeluilla, sekä seuran kotisivuilla, jotka ylläpidetään SKsL:n tarjoamalla palvelimella. Myös seuran Facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti. Tarvittaessa lähetetään tiedotteita paikallisille medioille. Seuran Instagram-tiliä päivitetään myös säännöllisesti. Seuran Kuvat.fi -palvelun kautta jaetaan sovitun kohdeyleisön nähtäville eri kuvausprojektien valokuvia.

3.4. Koulutus

Seuran järjestämä valokuvauskoulutus on oleellinen osa sekä kuvausharrastuksen edistämistä että jäsenhankintaa. Seura on paikallisesti merkittävä kaikille avoimen valokuvauksen peruskoulutuksen tarjoaja. Vuoden aikana seura panostaa koulutukseen ainakin seuraavin tavoin:

  • Järjestetään uusien kameranomistajien teemailta Toiko Pukki kameran tammikuun aikana Lappeenrannassa.
  • Järjestetään 1-2 valokuvauksen peruskurssia aloitteleville kuvaajille.
  • Järjestetään kokeneiden kouluttajien vetämiä valokuvaus- ja kuvankäsittelykursseja jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Kursseille haetaan tarvittaessa liiton taloudellista tukea.
  • Kannustetaan seuran jäsenistöä osallistumaan liiton järjestämille kursseille, joista löytyy tietoa osoitteesta sksl.fi > Koulutus.
  • Jaetaan valokuvaustietoutta Etelä-Karjalan yhdistyksille ja muille toimijoille sekä kouluille. Täten aktivoidaan myös valokuvaajien uusi sukupolvi kameraseuratoimintaan.

3.5. Kilpailut

Seurassa kilpaillaan Vuoden kuvaajan sekä Vuoden kilpailukuvaajan arvonimistä. Vuoden kuvaajan titteli myönnetään seuran sisäisissä kilpailuissa menestyneimmälle aktiivisarjan kuvaajalle. Haastajasarjassa valitaan Vuoden haastaja, jolle myönnetään kunniakirja ja joka siirtyy seuraavana vuonna kisaamaan aktiivisarjaan. SKsL:n ja FIAP:n näyttelyissä menestyneimmälle kuvaajalle myönnetään Vuoden näyttelykuvaajan arvonimi.

Perinteinen seuran sisäinen GP-kilpailu koostuu kolmesta osasta ja kahdesta sarjasta (aktiivisarja ja haastajasarja). Kilpailun aikataulu:

  • GP-1 kuvat toimitetaan helmikuussa ja tulokset julkaistaan maaliskuussa.
  • GP-2 kuvat toimitetaan elokuussa ja tulokset julkaistaan syyskuussa.
  • GP-3 kuvat toimitetaan marraskuussa ja tulokset sekä koko kilpailun voittaja julkaistaan joulukuussa.

GP-kilpailun pistejärjestelmässä palkitaan kolme parasta kuvaa ja pisteytetään kaksiportaisesti sijat 4.-10. ja 11.-20. Lisäksi kilpailuissa voidaan valita yleisön mielikuva, joka myös saa pisteitä. Erikseen sovittavina kuukausina järjestetään kuukauden kuva -kilpailuja, joista pisteitä saa vain voittajakuva. Näyttelykuvaaja-kilpailussa kerätään liiton ja FIAP:n (erikseen määritellyistä kilpailuista) myöntämiä henkilökohtaisia pisteitä. Näitä pisteitä kertyy esimerkiksi näyttelyhyväksynnöistä ja kunniakirjoista. Tarkemmin kilpailujen säännöt on kuvailtu seuran kotisivuilla osoitteessa sksl.fi/saimaan.kameraseura > Kilpailut > Kilpailusäännöt.

3.6. Näyttelyt

Järjestetään seuran oma vuosinäyttely Etelä-Karjalan alueella. Osallistutaan liiton vuosi- ja teemanäyttelyihin, joihin tehdään vedosten yhteislähetys. Osallistutaan myös SKsL:n Seuracupiin sekä sen kautta FIAP World Cupiin. Lähetetään vedosten yhteislähetyksiä erikseen sovittaviin FIAP:n kansainvälisiin näyttelyihin.

3.7. Retket ja ryhmätapahtumat

Osallistutaan kutsuttuina mm. paikallisten seurojen kilpailujen ja yleisötapahtumien kuvauksiin. Kesä-heinäkuussa järjestetään päiväretki yhteiskuljetuksella. Lisäksi järjestetään kuvakävelyjä ja osallistutaan 12. World Wide Photowalk 2019 tapahtumaan lokakuussa.

4. Tilat ja kalusto

Kaluston kuntoa ylläpidetään ja tarvittaessa hankitaan uutta. Kaluston verkkovarausjärjestelmää ylläpidetään edelleen. Maksetaan tarvittaessa käyttökorvausta kameraseuran varaamien tilojen käytöstä.

5. Talous

Seuran talous pyritään pitämään vakaana. Kameraseuratoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi panostetaan jäsenhankintaan ja erilaisten koulutusten järjestämiseen. Jäsenmaksut peritään alkuvuodesta, ja maksusuorituksia seurataan huolellisesti. Jatketaan Finnfoton SKsL:lle tarjoaman Gruppo-jäsenrekisterialustan käyttöä.