Toimintasuunnitelma 2018

1. Yleistä

Saimaan kameraseura ry (myöhemmin: seura) toimii jäsentensä edunvalvojana Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan maakunnan alueella, sekä ylläpitää yhteyksiä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen kameraseurojen liittoon (myöhemmin: liitto) ja sen kautta kansainväliseen kattojärjestöön Fédération Internationale de l’Art Photographique:n (myöhemmin: FIAP). Paikallisena yhteistyökumppanina hyödynnetään Kaakkois-Suomen valokuvakeskusta sekä Lappeenranta International Photography Society:ä (LIPS ry). Lisäksi seura tekee tarvittaessa yhteistyötä Etelä-Karjalan alueen muiden yleishyödyllisten yhdistysten kanssa ja seura jatkaa jäsenyyttä Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:ssä, joka toimii maakunnan yhdistysten toimintaedellytysten edistäjänä.

Seuran missiona on ylläpitää ja edistää valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastusta ja tasoa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta.

Seuran toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti. Seura on perustettu vuonna 1946, joten vuosi 2018 on sen 73. toimintavuosi

2. Jäsenet

Toimintavuoden tärkein tavoite on pitää seuran toiminta vakaana ja aktiivisena. Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan, koska suuri jäsenmäärä luo osaltaan jatkuvuutta ja nostaa seuran arvostusta virkamiespiireissä. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa seuraan kuuluisi vähintään 150 maksanutta jäsentä.

3. Toiminta

3.1. Jäsenillat

Jäseniltoja järjestetään jokaisen kuukauden kolmantena arkikeskiviikkona kesä- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Illoissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, katsellaan valokuvia ja keskustellaan niistä, ja lisäksi jäseniltoihin pyritään saamaan esitelmöijä. Jäsenillat järjestetään Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksessa tai muussa tarkoitukseen sopivassa paikassa. Vierailijoiksi pyydetään esim. Miska Suoreijus (nuori matka- ja valokuvaaja), Pekka Kauppinen (Luonto- ja matkakuvaaja, LPR), Karoliina Paatos (Valokuvaaja, HKI) , Juha Taskinen (Luontokuvaaja, SLN), Juha Metso (dokumentaristi).

Tekniikkailtoja järjestetään jokaisen kuukauden viimeisenä arkikeskiviikkona kesä-, heinä- ja joulukuuta lukuunottamatta. Illoissa käydään läpi vaihtuvia teemoja ja niiden on tarkoitus toimia valokuvauksen peruskurssien jatkokursseina. Tilaisuudet järjestetään Kaakkois-Suomen Valokuvakeskuksen tiloissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa tilassa. Aiheina käsitellään esimerkiksi luontokuvausta, kuvankäsittelyä, kuvien lähettämistä kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin, makrokuvausta, mallinohjausta, mallinkuvausta luonnonvalossa ja studiossa.

3.2. Muut kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään helmikuun jäsenillan yhteydessä 21.2.2018.

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuun jäsenillan yhteydessä 21.11.2018.

Seuran edustajat osallistuvat Suomen Kameraseurojen Liiton sääntömääräisiin vuosikokouksiin keväällä Vantaalla ja syksyllä Pieksämäellä.

Seuran hallitus kokoontuu fyysisesti 3-4 kertaa toimintakauden aikana sekä virtuaalisesti verkkokokousten puitteissa tarvittaessa.

3.3. Tiedotus ja markkinointi

Jäseniä koskevista ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostijakeluilla, sekä seuran kotisivuilla, jotka ylläpidetään SKsL:n tarjoamalla palvelimella. Myös seuran Facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti. Tarvittaessa lähetetään myös lehdistötiedotteita paikallisille sanoma- ja ilmaisjakelulehdille. Seuran Instagram tiliä päivitetään niin ikään säännöllisesti. Seuran Kuvat.fi palvelun kautta jaetaan sovituin kohdeyleisön nähtäville erikseen sovittujen kuvausprojektien valokuvia.

3.4. Koulutus

Järjestetään uusien kameranomistajien teemailta Toiko Pukki kameran 18.1.2018.

Järjestetään 1-2 valokuvauksen peruskurssia, aloitteleville kuvaajille.

Järjestetään Vesa Tynin muotokuvauksen viikonloppukurssi toukokuussa ja myöhemmin sovittavana ajankohtana Esa Rosqvistin yökuvaus viikonloppukurssi. Kursseille haetaan tarvittaessa liiton taloudellista tukea.

Järjestetään Valko-Venäjän pääkaupungin Minskin kameraseuran (Public Photo Club) kanssa valokuvaustyöpaja Lappeenrannassa myöhemmin sovittavana ajankohtana.

Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan SKsL:n järjestämille kursseille, joista löytyy tietoa osoitteesta sksl.fi > Koulutus.

Jaetaan valokuvaustietoutta Etelä-Karjalan yhdistyksille ja muille toimijoille sekä kouluille ja tätä kautta aktivoimaan myös valokuvaajien uusi sukupolvi kameraseuratoimintaan.

3.5. Kilpailut

Järjestetään perinteinen GP-kilpailu. GP-1 järjestetään maaliskuussa (kuvat toimitetaan helmikuussa) ja GP-2 lokakuussa (kuvat toimitetaan syyskuussa). GP-3 järjestetään joulukuussa (kuvat toimitetaan marraskuussa). Jatketaan nykyisellä pistejärjestelmällä, jossa palkitaan kolme parasta, ja pisteytetään kaksiportaisesti sijat 4.-10. ja 11.-20. Lisäksi kilpailuissa voidaan valita yleisön mielikuva, joka myös saa pisteitä.

Järjestetään erikseen sovittavina kuukausina kuukauden kuva kilpailu, josta myös voittaja saa pisteitä vuoden kuvaaja titteliä varten.

Kilpailussa menestyneimmälle aktiivisarjan kuvaajalle myönnetään Vuoden kuvaajan arvonimi ja pokaali. SKsL:n ja FIAP:n kilpailuissa menestyneimmälle kuvaajalle myönnetään Vuoden kilpailukuvaajan arvonimi ja pokaali. Haastajasarjassa valitaan Vuoden haastaja, jolle myönnetään kunniakirja ja joka siirtyy seuraavaksi vuodeksi kisaamaan aktiivisarjaan.

3.6. Näyttelyt

Järjestetään seuran oma vuosinäyttely Galleria Pihatossa heinäkuussa. Järjestetään Minskin kameraseuran kanssa toteutettavan valokuvaus työpajan kuvista valokuvanäyttely erikseen sovittavassa paikassa Lappeenrannassa.

Osallistutaan liiton vuosi- ja teemanäyttelyyn joihin tehdään vedosten yhteislähetys. Osallistutaan myös SKsL:n Seuracup:n sekä sen kautta FIAP World Cup:n

Lähetetään vedosten yhteislähetyksiä erikseen sovittaviin FIAP:n kansainvälisiin näyttelyihin.

3.7. Retket ja ryhmätapahtumat

Tammikuussa osallistutaan Lappeenranta Shiai -judokilpailun kuvaamiseen sekä Saimaan Muodostelmaluistelijoiden kilpailun kuvauksiin Lappeenrannan jäähallissa.

Järjestetään vuoden aikana vähintään yksi pidempi retki touko – elokuussa esimerkiksi Repovedelle. Lisäksi järjestetään kuvakävelyjä ja osallistutaan 11. World Wide Photowalk 2018 tapahtumaan lokakuussa.

4. Tilat ja kalusto

Kaluston kuntoa ylläpidetään ja tarvittaessa hankitaan uutta. Kaluston verkkovarausjärjestelmää ylläpidetään edelleen.

Maksetaan tarvittaessa käyttökorvausta kameraseuran varaamien tilojen käytöstä.

5. Talous

Seuran talouden vakauden ylläpitäminen edelleen on myös tärkeää. Pitkäjänteisen kameraseuratoiminnan mahdollistamiseksi kassaa kannattaa kartuttaa edelleen esim. koulutuksia järjestämällä. Jäsenmaksut peritään heti alkuvuodesta, ja maksusuorituksia seurataan huolellisesti. Jatketaan Finnfoton SKsL:lle tarjoama Gruppo jäsenrekisterialustan käyttöä.