Toimintasuunnitelma 2017

1. Yleistä

Saimaan kameraseura ry (myöhemmin: seura) toimii jäsentensä edunvalvojana Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan maakunnan alueella, sekä ylläpitää yhteyksiä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen kameraseurojen liittoon (myöhemmin: liitto) ja sen kautta kansainväliseen kattojärjestöön Fédération Internationale de l’Art Photographique:n (myöhemmin: FIAP). Paikallisena yhteistyökumppanina hyödynnetään Kaakkois-Suomen valokuvakeskusta sekä Lappeenranta International Photography Society:ä (LIPS ry). Lisäksi seura tekee tarvittaessa yhteistyötä Etelä-Karjalan alueen muiden yleishyödyllisten yhdistysten kanssa ja seura jatkaa jäsenyyttä Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:ssä, joka toimii alueen yhdistysten toimintaedellytysten puolesta.

Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja edistää valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastusta ja tasoa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta.

Seuran toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti. Seura on perustettu vuonna 1946, joten vuosi 2017 on sen 72. toimintavuosi.

Tulevanakin toimintavuonna otetaan runsaasti valokuvia.

2. Jäsenet

Toimintavuoden tärkein tavoite on pitää seuran toiminta vakaana ja aktiivisena. Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan, koska suuri jäsenmäärä luo osaltaan jatkuvuutta ja nostaa seuran arvostusta virkamiespiireissä. Tavoitteena on, että vuoden 2017 lopussa seuraan kuuluisi vähintään 150 maksanutta jäsentä.

3. Toiminta

3.1. Jäsenillat

Jäseniltoja järjestetään jokaisen kuukauden kolmantena arkitiistaina kesä- ja heinäkuuta lukuunottamatta. Illoissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, katsellaan valokuvia ja keskustellaan niistä, ja lisäksi jäseniltoihin pyritään saamaan esitelmöijä. Jäsenillat järjestetään Kaakkois-Suomen valokuvakeskuksessa tai muussa tarkoitukseen sopivassa paikassa. Vierailijoiksi pyydetään esim. Pekka Kauppinen (Luontokuvaaja, LPR), Pekka Ojalainen (luontokuvaaja, LPR), Karoliina Paatos (Valokuvaaja, HKI) , Juha Taskinen (Luontokuvaaja, SLN) , Mikko Vento (Näkövammainen valokuvaaja), Marleena Liikanen (lehtikuvaaja, Etelä-Saimaa).

Tekniikkailtoja järjestetään jokaisen kuukauden viimeisenä arkitiistaina kesä-, heinä- ja joulukuuta lukuun ottamatta. Illoissa käydään läpi vaihtuvia teemoja ja niiden on tarkoitus toimia valokuvauksen peruskurssien jatkokursseina. Tilaisuudet järjestetään Kaakkois-Suomen Valokuvakeskuksen tiloissa tai muussa tarkoitukseen sopivassa tilassa. Aiheina käsitellään esimerkiksi eläinkuvausta, kuvankäsittelyä, kuvien lähettämistä kotimaisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin, makrokuvausta, mallinohjausta, mallikuvausta luonnonvalossa ja studiossa.

Kesäkuussa järjestetään saunailta myöhemmin sovittavassa kohteessa.

3.2. Muut kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään helmikuun jäsenillan yhteydessä 21.2.2017.

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuun jäsenillan yhteydessä 21.11.2017.

Seuran edustajat osallistuvat Suomen Kameraseurojen Liiton sääntömääräisiin vuosikokouksiin Turussa ja syksyllä Helsingissä.

Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti 3-4 kertaa toimintakauden aikana.

3.3. Tiedotus ja markkinointi

Jäseniä koskevista ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostijakelulla, sekä seuran kotisivuilla, jotka ylläpidetään SKsL:n tarjoamalla palvelimella. Myös seuran Facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti. Tarvittaessa lähetetään myös lehdistötiedotteita paikallisille sanoma- ja ilmaisjakelulehdille.

3.4. Koulutus

Järjestetään uusien kameranomistajien teemailta Toiko Pukki kameran 19.1.2017.

Järjestetään 1-2 valokuvauksen peruskurssia, aloitteleville kuvaajille.

Järjestetään 2-4 viikonloppukurssia toimintavuoden aikana joistain seuraavista teemoista: katukuvaus, luontokuvaus, henkilökuvaus. Kursseille haetaan liiton taloudellista tukea, ja käytetään joko seuran omia ja/tai liiton kouluttajia.

Kannustetaan jäsenistöä osallistumaan SKsL:n järjestämille kursseille.

Jaetaan valokuvaustietoutta Etelä-Karjalan yhdistyksille ja muille toimijoille sekä kouluille ja tätä kautta aktivoimaan myös valokuvaajien uusi sukupolvi kameraseuratoimintaan.

3.5. Kilpailut

Järjestetään perinteinen GP-kilpailu. GP-1 järjestetään maaliskuussa (kuvat toimitetaan helmikuussa) ja GP-2 syyskuussa (kuvat toimitetaan elokuussa). GP-3 järjestetään joulukuussa (kuvat toimitetaan marraskuussa). Jatketaan nykyisellä pistejärjestelmällä, jossa palkitaan kolme parasta, ja pisteytetään kaksiportaisesti sijat 4.-10. ja 11.-20. Lisäksi kilpailuissa voidaan valita yleisön mielikuva, joka myös saa pisteitä.

Järjestetään erikseen sovittavina kuukausina kuukauden kuva kilpailu, josta myös voittaja saa pisteitä vuoden kuvaaja titteliä varten.

Kilpailussa menestyneimmälle kuvaajalle myönnetään Vuoden kuvaajan arvonimi ja pokaali. SKsL:n ja FIAP:n kilpailuissa menestyneimmälle kuvaajalle myönnetään Vuoden kilpailukuvaajan arvonimi ja pokaali.

3.6. Näyttelyt

Järjestetään seuran oma vuosinäyttely jossain Etelä-Karjalan alueen kunnassa sekä nude valokuvanäyttely Kaakkois-Suomen Valokuvakeskuksessa Savonlinnan nudetyöpajoissa otetuista valokuvista.

Osallistutaan liiton vuosi- ja teemanäyttelyyn joihin tehdään vedosten yhteislähetys.

Lähetetään vedosten yhteislähetyksiä erikseen sovittaviin FIAP:n kansainvälisiin näyttelyihin.

3.7. Retket ja ryhmätapahtumat

Järjestetään vuoden aikana kaksi retkeä: Kuva- ja Kameramessuille maaliskuussa ja varsinainen kesäretki heinäkuussa. Retket ovat luonnollisesti kuvausmatkoja, mutta niillä pyritään myös tutustumaan paikalliseen valokuvakulttuuriin. Lisäksi järjestetään kuvakävelyjä ja osallistutaan World Wide Photowalk 2017 tapahtumaan lokakuussa.

4. Tilat ja kalusto

Kaluston kuntoa ylläpidetään ja tarvittaessa hankitaan uutta. Kaluston verkkovarausjärjestelmää ylläpidetään edelleen.

Maksetaan tarvittaessa käyttökorvausta kameraseuran varaamien tilojen käytöstä.

5. Talous

Seuran talouden vakauden ylläpitäminen edelleen on myös tärkeää. Pitkäjänteisen kameraseuratoiminnan mahdollistamiseksi kassaa kannattaa kartuttaa edelleen esim. koulutuksia järjestämällä. Jäsenmaksut peritään heti alkuvuodesta, ja maksusuorituksia seurataan huolellisesti. Otetaan käyttöön myös Finnfoton SKsL:lle tarjoama Gruppo jäsenrekisterialusta.