Toimintasuunnitelma 2020

 1. Yleistä

Saimaan kameraseura ry (myöhemmin: seura) toimii jäsentensä edunvalvojana Lappeenrannan kaupungin ja Etelä-Karjalan maakunnan alueella, sekä ylläpitää yhteyksiä valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen kameraseurojen liittoon (myöhemmin: liitto) ja sen kautta kansainväliseen kattojärjestöön Fédération Internationale de l’Art Photographique:n (myöhemmin: FIAP).

Seuran missiona on ylläpitää ja edistää valokuvauksen ja valokuvataiteen harrastusta ja tasoa, sekä koota harrastajat yhteiseen toimintaan. Tarkoituksena on myös uudistaa ja kehittää kansalaisten käsitystä valokuvataiteesta.

Seura tekee yhteistyötä useiden alueen yhdistysten kanssa. Seura jatkaa jäsenyyttään Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:ssä, joka toimii maakunnan yhdistysten toimintaedellytysten edistäjänä. Seura liittyy Kultturi- ja taidetila ry:n yhdistysjäseneksi. Kulttuuri- ja taidetila ry vastaa Galleria Pihaton toiminnasta, ja seura tekee sen kanssa tiivistä yhteistyötä valokuvaamalla muun muassa näyttelyavajaisia ja järjestämällä valokuvauksen peruskursseja Galleria Pihatossa.

Seuran toiminnasta vastaavat hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti. Seura on perustettu vuonna 1946, joten vuosi 2020 on sen 75. toimintavuosi.

 1. Jäsenet

Toimintavuoden tärkein tavoite on pitää seuran toiminta vakaana ja aktiivisena. Jäsenmäärää pyritään edelleen kasvattamaan, koska suuri jäsenmäärä luo osaltaan jatkuvuutta ja nostaa seuran arvostusta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tavoitteena on, että vuoden 2020 lopussa seuraan kuuluisi vähintään 150 maksanutta jäsentä.

 1. Toiminta

3.1. Jäsenillat

Jäseniltoja järjestetään kerran kuukaudessa tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun. Seurailtojen vakiintunut ajankohta on keskiviikkona kello 18. Illoissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, katsellaan valokuvia ja keskustellaan niistä. Jäseniltoihin pyritään saamaan esitelmöijiksi valokuvauksen eri osa-alueiden asiantuntijoita ja harrastajia. Jäsenillat järjestetään pääasiassa Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:n ylläpitämässä Kuutinkulmassa. Vierailijoiksi pyydetään vuonna 2020 muiden muassa valokuvaajia Kauko Keränen, Aki Pitkänen ja Kirmo Wilén.

Tekniikkailtoja järjestetään kerran kuukaudessa tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta marraskuuhun. Illoissa käydään läpi vaihtuvia teemoja ja niiden on tarkoitus toimia valokuvauksen peruskurssien jatko-opetuksena. Myös tekniikkaillat järjestetään Kuutinkulmassa tai muussa tarkoitukseen sopivassa paikassa. Aiheina ovat esimerkiksi kuvankäsittely, kuvien sisällön tulkinta ja kansainvälinen näyttelytoiminta.

3.2. Muut kokoukset

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään maaliskuun jäsenillan yhteydessä 11.3.2020. Sääntömääräinen syyskokous järjestetään marraskuun jäsenillan yhteydessä 4.11.2020. Seuran hallitus kokoontuu fyysisesti vähintään kolme kertaa toimintakauden aikana sekä pitää yhteyttä sähköisesti Facebook- ja keskusteluryhmissä. Seuran edustajat osallistuvat Suomen Kameraseurojen Liiton sääntömääräisiin vuosikokouksiin vuoden 2020 keväällä Tampereella ja syksyllä Oulaisissa.

3.3. Tiedotus ja markkinointi

Jäseniä koskevista ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostijakeluilla, sekä seuran kotisivuilla, jotka uudistuvat vuoden 2020 aikana. Myös seuran Facebook-ryhmää päivitetään säännöllisesti. Tarvittaessa lähetetään tiedotteita paikallisille medioille. Seuran Instagram-tiliä päivitetään myös säännöllisesti. Seuran Kuvat.fi -palvelun kautta jaetaan sovitun kohdeyleisön nähtäville eri kuvausprojektien valokuvia.

3.4. Koulutus

Seuran järjestämä valokuvauskoulutus on oleellinen osa sekä kuvausharrastuksen edistämistä että jäsenhankintaa. Seura on paikallisesti merkittävä kaikille avoimen valokuvauksen peruskoulutuksen tarjoaja. Vuoden aikana seura panostaa koulutukseen ainakin seuraavin tavoin:

 • Järjestetään uusien kameranomistajien teemailta Toiko Pukki kameran tammikuun aikana Lappeenrannassa.
 • Järjestetään 1-2 valokuvauksen peruskurssia aloitteleville kuvaajille.
 • Järjestetään kokeneiden kouluttajien vetämiä valokuvaus- ja kuvankäsittelykursseja jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Vuonna 2020 järjestetään työpajat tuotekuvauksesta sekä henkilökuvauksesta. Kursseille haetaan tarvittaessa liiton taloudellista tukea.
 • Kannustetaan seuran jäsenistöä osallistumaan liiton järjestämille kursseille, joista löytyy tietoa osoitteesta sksl.fi > Koulutus.
 • Jaetaan valokuvaustietoutta Etelä-Karjalan yhdistyksille ja muille toimijoille sekä kouluille. Täten aktivoidaan myös valokuvaajien uusi sukupolvi kameraseuratoimintaan.

3.5. Kilpailut

Vuoden kuvaajan arvonimi myönnetään seuran sisäisissä kilpailuissa menestyneimmälle aktiivisarjan kuvaajalle. Haastajasarjassa valitaan Vuoden haastaja, jolle myönnetään kunniakirja ja joka siirtyy seuraavana vuonna kisaamaan aktiivisarjaan. Lisäksi palkitaan Vuoden näyttelykuvaaja, jolla on eniten pisteitä näyttelymenestyksestä.

Seuran sisäinen GP-kilpailu koostuu vuonna 2020 kahdesta osasta ja kahdesta sarjasta (aktiivisarja ja haastajasarja). GP-kilpailuihin kukin osallistuja voi lähettää kolme digikuvaa, ja GP-2 -osakilpailuun lisäksi kolme vedosta vedossarjaan. Kilpailun aikataulu:

 • GP-1 kuvat toimitetaan huhtikuussa ja tulokset julkaistaan toukokuussa.
 • GP-2 kuvat toimitetaan marraskuussa ja tulokset sekä koko kilpailun voittaja julkaistaan joulukuussa.

GP-kilpailun pistejärjestelmässä palkitaan kolme parasta kuvaa ja pisteytetään kaksiportaisesti sijat 4.-10. ja 11.-20. Lisäksi kilpailuissa voidaan valita yleisön mielikuva, joka myös saa pisteitä.

Vuoden kuvaaja -kilpailuun kerätään lisäksi pisteitä kuukauden kuva -kilpailuissa, jossa vain voittajakuva saa pisteitä. Kuukauden kuva -kisojen aikataulu on seuraava:

 • Maaliskuussa kevätkokouksen yhteydessä
 • Elokuun jäsenillassa kesätauon päättyessä
 • Marraskuussa syyskokouksen yhteydessä.

SKsL:n ja FIAP:n näyttelyissä menestyneimmälle kuvaajalle myönnetään Vuoden näyttelykuvaajan arvonimi. Näyttelykuvaaja-kilpailussa kerätään liiton ja FIAP:n (erikseen määritellyistä kilpailuista) myöntämiä henkilökohtaisia pisteitä. Näitä pisteitä kertyy esimerkiksi näyttelyhyväksynnöistä ja kunniakirjoista.

Tarkemmin kilpailujen säännöt on kuvailtu seuran kotisivuilla osoitteessa sksl.fi/saimaan.kameraseura > Kilpailut > Kilpailusäännöt.

3.6. Näyttelytoiminta

Järjestetään seuran oma vuosinäyttely Etelä-Karjalan alueella. Osallistutaan liiton vuosi- ja teemanäyttelyihin, joihin tehdään vedosten yhteislähetys. Osallistutaan myös SKsL:n Seuracupiin sekä sen kautta FIAP World Cupiin. Lähetetään vedosten yhteislähetyksiä erikseen sovittaviin FIAP:n kansainvälisiin näyttelyihin.

Seura kokoaa Pohjanmaan Kameraseurojen Vuosinäyttelyn 2020 tuomariraadin. Kuvien arvostelu tapahtuu kesäkuussa.

3.7. Retket ja ryhmätapahtumat

Osallistutaan kutsuttuina mm. paikallisten seurojen kilpailujen ja yleisötapahtumien kuvauksiin.

Kesä-heinäkuussa järjestetään päiväretki yhteiskuljetuksella. Lisäksi järjestetään kuvakävelyjä ja osallistutaan 13. World Wide Photowalk 2020 -tapahtumaan lokakuussa.

 1. Tilat ja kalusto

Kaluston kuntoa ylläpidetään ja tarvittaessa hankitaan uutta. Kaluston verkkovarausjärjestelmää ylläpidetään edelleen. Maksetaan Etelä-Karjalan Yhdistykset ry:lle korvausta kameraseuran varaamien tilojen käytöstä.

 1. Talous

Seuran talous pyritään pitämään vakaana. Kameraseuratoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi panostetaan jäsenhankintaan ja erilaisten koulutusten järjestämiseen. Jäsenmaksut peritään alkuvuodesta, ja maksusuorituksia seurataan huolellisesti. Jatketaan Finnfoton SKsL:lle tarjoaman Gruppo-jäsenrekisterialustan käyttöä.