Kolmas vuosikymmen 1966-1976

Martti Muukkonen johdattelee kiinnostuneita valokuvauksen saloihin kansalaisopiston järjestämällä kurssilla 1970-luvulla

 

Kolmas vuosikymmen alkoi 20-vuotisen historian juhlimisella. Juhlanäyttely järjestettiin Adriano-baarissa, jonne sen jälkeen siirrettiin myös kuukausittaiset kerhoillat. Kesäisin seura tosin kokoontui Prinsessa Armaadalla.

Koulutustoiminta jatkui vilkkaana. Seuralaiset kouluttivat toisiaan niin mustavalkoisten kuin värillistenkin kuvien vedostamisen osalta. Myös kilpailuita järjestettiin säännöllisesti, mutta niihin osallistuminen oli aika vähäistä. Pienet, ns. iltakilpailut vetivät kuvaajia hyvin, mutta suuremmat kevät- ja syyskilpailut eivät.

Kouluttautumishalukkuutta suuntautui myös oman seuran ulkopuolelle, mutta esimerkiksi vuonna 1970 ei Suomen kameraseurojen liiton kesäkurssille yksinkertaisesti mahtunut Saimaan kameraseuran edustajaa mukaan. Sen sijaan Joutsenon taidekesän kursseille kameraseuralaisia mahtui – eivätkä kouluttajien nimet hävenneet yhtään liiton kurssien rinnalla. Esimerkkeinä mainittakoon Jussi Aalto, Matti J. Kaleva ja Leena Saraste.

Aluetoiminta oli voimissaan. Saimaan kameraseura kuului Suomen kameraseurojen liiton Kaakkois-Suomen alueeseen, ja teki alueella vahvaa yhteistyötä paitsi Imatran kameraseuran, myös mm. Mikkelin kameraseuran, Kouvolan kameraseuran ja Kymen kameroiden kanssa. Yhteistoiminta näkyi esim. kilpailuina ja yhteisnäyttelyinä, mutta myös seurojen omien kilpailuiden arvosteluna puolin ja toisin.

Unto Oikkonen palasi puheenjohtajaksi vuosiksi 1966-1968. Nuorempi polvi teki kuitenkin vallankumouksen, kun seuraaviksi puheenjohtajiksi valittiin Aarne Mikonsaari vuosiksi 1969- 1972, Esko Turkkila 1973-1974 ja Seppo Luoto 1975. Nuorennusleikkaus olikin ilmeisen onnistunut, koska uutta jäsenistöä saatiin värvättyä ja toiminnan määrää taas kasvatettua.

Suomalaiset kameraseurat vaikuttivat 1960-1970-luvuilla Suomessa hyvinkin vahvasti, etupäässä yhteistyöjärjestönsä eli Suomen kameraseurojen liiton kautta. Liiton aloitteesta ja sen tukemana perustettiin niin Suomen valokuvataiteen museo (ja -säätiö) kuin Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:kin.

Vuosikilpailun aikaa on jatkettu 30.12.70 saakka. Syy on yksinkertainen ja selvä: jäsenet eivät ole jättäneet tarpeeksi kuvia kilpailuun. [1970]