Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt

Voimassa 1.1.2015 alkaen

1. Yleistä

Valokuvakilpailut ovat tärkeä osa Saimaan kameraseura ry:n (myöhemmin: seura) toimintaa. Ne kannustavat jäseniä tuomaan kuviaan kokouksiin nähtäviksi ja osallistumaan kansainväliseen näyttelytoimintaan. Seuran jäsenet voivat vuosittain tavoitella kahta titteliä: ”Saimaan kameraseuran Vuoden kuvaajan” sekä ”Saimaan kameraseuran Vuoden kilpailukuvaajan” arvonimeä. Seuran omien kuvakilpailujen kuva-arvioinnin tulee olla tekniseen osaamiseen ja visuaaliseen ilmaisuun opastavaa ja kannustavaa.

2. Seuran sisäiset kilpailut

Seura järjestää vuosittain yhdestä kolmeen Grand Prix- eli GP-osakilpailua. GP-1 järjestetään tammi-maaliskuussa, GP-2 elo-syyskuussa ja GP-3 marras-joulukuussa. GP-1- ja GP-2 kilpailuihin valitaan aihe, mutta GP-3 kilpaillaan ilman aihetta. GP-1 -kilpailun aiheeksi pyritään valitsemaan Suomen kameraseurojen liiton kulloisenkin teemanäyttelyn aihe.

Hallitus voi päättää, että kuukausittaisen jäsenillan yhteydessä järjestetään Kuukauden kuva -kilpailu. Siihen voi osallistua sellaisilla kuvilla, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Kuukauden kuva -kilpailuun. Kuukauden kuvakilpailuun osallistuvien kuvien tulisi olla alle kolme kuukautta vanhoja ja/tai erikseen määrätyn ajankohdan aikana otettuja. GP-kilpailuihin käyvät myös vanhemmat kuvat, kunhan niillä ei ole kerätty aikaisemmin GP-pisteitä.

2.1. GP-osakilpailujen sarjat

GP-1 ja GP-2 osakilpailut ovat vain digitaalisille kuville, mutta seuran GP-3-osakilpailuissa on kaksi sarjaa:

  • A. Vedossarja: Yksittäiset vedokset ja vedostetut kuvakokonaisuudet
  • B. Kuvatiedostosarja: Yksittäiset kuvatiedostot ja kuvatiedostokokonaisuudet

Kuukauden kuva -kilpailuissa ei ole sarjoja, vaan kaikki kuvat kilpailevat samassa sarjassa.

2.2. Osallistumisoikeus seuran järjestämiin kilpailuihin

Seuran järjestämiin kilpailuihin on osallistumisoikeus kaikilla seuran jäsenillä heidän itse ottamillaan valokuvilla. GP-osakilpailuissa yhden henkilön osallistumisoikeus on kuitenkin rajattu maksimissaan kolmeen teokseen per sarja per kilpailu. Kuvakokonaisuus vastaa kilpailussa yhtä teosta. Kuvakokonaisuudella tarkoitetaan kahden tai useamman kuvan sarjaa. Kokonaisuuden kuvat nimetään selvästi sarjaksi esim. juoksevalla numerolla.

GP-osakilpailuissa ei saa osallistua sellaisilla teoksilla tai niiden rinnakkaisteoksilla, jotka ovat aiemmin saavuttaneet GP-pisteitä joko itsenäisinä teoksina tai osana kuvakokonaisuutta.

Digitaalisesti koostettujen kuvien kaikkien kuvaoriginaalien tulee olla osallistujan itsensä kuvaamia ja koostamia.

Kuvalähetysten mukaan suositellaan liitettäväksi kuvaluettelo. Kuvaluettelon voi lähettää myös kilpailusihteerin sähköpostiosoitteeseen.

Kuukauden kuva -kilpailuun osallistutaan tuomalla henkilökohtaisesti yksi kilpailukuva tai kuvakokoelma siihen kuukauden jäseniltaan, jossa kilpailu pidetään. Hyväksyttyjä tallennus- ja siirtomedioita kilpailukuvan toimittamiseen ovat vedos, CD-/DVD-levy, USB-muistitikku, ulkoinen USB-kovalevy tai vastaava yleisesti käytössä oleva tallennusmuoto. Kilpailusihteerin sähköpostiosoitteeseen voidaan lähettää viimeistään jäseniltaa edeltävänä päivänä kuukauden kuvia.

2.3. GP-divisioonat

Seuran jäsenet jaetaan Liigasarjaan ja Harrastajasarjaan. Sarja valitaan vuoden aluksi ja tasoryhmää ei saa vaihtaa kesken vuoden.

Liigasarjaan valitaan
1) Ammattilaiset (päätoimiset valokuvaajat)
2) Harrastajasarjan voittajat,
3) FIAP- ja SKsL:n -arvonimen saavuttaneet.
4) Kaikki Liigasarjaan itse haluavat

2.4. Pisteet GP-osakilpailuissa

Seuran GP-osakilpailuissa jaetaan jokaisessa sarjassa pisteitä seuraavasti:

1. 18 pistettä
2. 14 pistettä
3. 10 pistettä
4.-10. 7 pistettä
11.-20. 3 pistettä

Jokainen osallistuja saa yhden (1) pisteen myös jokaisesta sarjasta (per kilpailu), johon on osallistunut.

Jos sama henkilö sijoittuu yhdessä kilpailussa samassa sarjassa useammalla kuin yhdellä teoksella, saa hän parhaasta sijoituksesta normaalit pisteet, mutta muista sijoituksista vain yhden (1)  pisteen kustakin.

Jos jokin sija jaetaan tasan useamman kisaajan välillä, kaikki saavat sijoitukseen oikeuttavat pisteet ylemmän kappaleen yhä pätiessä. Kahdenkymmenen parhaan joukossa on vain kaksikymmentä kuvaa. Eli jos viiden sija jaetaan kolmen kisaajan kesken, seuraava jaettava sija on vasta sija kahdeksan.

Jokaisesta kuukauden kuva kisan voitosta saa kolme (3) pistettä.

Seuran hallitus voi päättää, että jostain muusta kansallisesta kilpailusta, johon ei ole osallistumismaksua, (esim. Kaakkois-Suomen haastekilpailu tai muut seurojen väliset kilpailut) jaetaan GP-pisteitä. Tällöin pisteitä jaetaan sijoituksista siten, kuin ne olisivat olleet sijoituksia GP-osakilpailuissa.

2.5. Vedokset

Vedosten etupuolella ei saa olla kuvaajan nimeä, ellei se liity olennaisena osana teokseen.

Seuran varsinaisiin kilpailuihin osallistuvien vedosten tulee olla kooltaan 15×15 – 50×70 cm. Tämä mitta sisältää mahdollisen passepartout-kehyksen. Vedoksen maksimipaksuus passepartout ja pohjustus mukaanlukien on 3 mm. Vedosten taakse on merkittävä kuvaajan nimi ja yhteystiedot sekä mahdollinen teoksen nimi. Selvyyden vuoksi suositellaan merkitsemään myös sen kilpailun nimi ja sarja, johon teos osallistuu.

Kuukauden kuva -kilpailuihin osallistuvilla vedoksilla ei ole kokorajoitusta. Koska kilpailijat ovat läsnä, ei tunnistetietojen merkitseminenkään ole pakollista.

2.6. Kuvatiedostot

Kuvatiedostojen on oltava JPG-pakattuja. Kuvan leveys tulee olla korkeintaan 1920 pikseliä ja korkeus 1080 pikseliä.  Yhden kuvan koko olisi hyvä rajata noin kahteen megatavuun. Sähköpostiliitteen kokorajoituksen vuoksi jäsenen digisarjaan osallistuvien kuvien yhteenlaskettu koko tulee olla alle 20Mt. Tarvittaessa kuvat voi lähettää useassa sähköpostiviestissä.

2.7. Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet

Seuralla on oikeus julkaista ilman erillistä korvausta kilpailuun jätettyjä kuvia vapaasti seuran omissa julkaisuissa ja seuran kotisivuilla, sekä muutenkin kilpailutuloksiin liittyvän tiedottamisen yhteydessä. Kuvaaja voi erikseen pyytää, ettei palkittua kuvaa käytetä.

Kilpailuteokset on palautettava kuvaajille viimeistään toisessa jäsenillassa kilpailutulosten julkaisun jälkeen, jonka jälkeen ne ovat noudettavissa Kaakkois-Suomen valokuvakeskukselta.

Järjestäjä ja arvostelijat ovat velvollisia käsittelemään teoksia huolellisesti, mutta eivät ole korvausvelvollisia vahinko- tai katoamistapauksissa.

2.8. Saimaan kameraseuran Vuoden Kuvaaja

Vuoden kuvaajaksi Saimaan kameraseurassa nimetään se henkilö, joka yhden kalenterivuoden aikana kerää eniten GP ja Kuukauden kuva -pisteitä. Kaikkien pisteiden mennessä tasan ratkaisee voittajien keskinäisen järjestyksen GP-osakilpailuiden sarjakohtaisten ykköstilojen lukumäärä, sen jälkeen kakkostilojen lukumäärä, jne. Jos Vuoden kuvaajaa ei vieläkään saada valittua, määrätään lopullinen järjestys arvalla. Vuoden kuvaaja nimitetään vuosikilpailun tulosten julkistamisen yhteydessä.

3. Saimaan kameraseuran Vuoden Näyttelykuvaaja -kilpailu

Seura pyrkii kannustamaan jäseniään osallistumaan Suomen kameraseurojen Liiton ja FIAP:n suojeluksessa oleviin kansainvälisiin näyttelyihin. Pisteitä seuran Vuoden Näyttelykuvaaja -kilpailuun kerätään sekä SKsL:n että FIAP:n myöntämillä henkilökohtaisilla pisteillä.

Seuran hallitus voi päättää, että jostain muusta kansallisesta tai kansainvälisestä kilpailusta (esim. Kamera-lehden suurkilpailu) jaetaan kilpailupisteitä.

Vuoden kilpailukuvaaja kisaan osallistujalla on oltava Saimaan kameraseura ry:n jäsenmaksu maksettuna. Seuran hallitus määrittelee seuraavalle vuodelle 30.11. mennessä rajatun määrän edullisia, aloittelijalle sopivia FIAP kisoja; kaksi kilpailua ja kolme circuittia (kokonaishinta noin 250e).

3.1. Vuoden kilpailukuvaaja -kilpailun pisteet

Vuoden näyttelykuvaaja -kilpailun pisteitä voi kartuttaa saavuttamalla henkilökohtaista menestystä FIAP:n suojelemissa kansainvälisissä näyttelyissä tai SKsL:n järjestelmissä kotimaisissa näyttelyissä. Jos jostain kisasta annetaan sekä FIAP, että SKsL:n pisteitä Vuoden näyttelykuvaaja -kilpailuun lasketaan vain FIAP-pisteet.

Pisteiden kertyminen

  • SKsL kisoista on mahdollista kirjata enintään kymmenen (10) kilpailupistettä / kisa.
  • FIAP hyväksynnöistä osallistuja saa yhden (1) pisteen.
  • Mikäli kisassa on ylimääräisiä sarjoja, VAIN pääsarjoista saadut hyväksyntäpisteet lasketaan kilpailupisteisiin
  • Lisäksi jokaisesta myönnetystä henkilökohtaisesta FIAP-kultamitalista saa kolme pistettä, FIAP-hopeamitalista kaksi pistettä ja muista palkinnoista, kuten PSA- ja UPI salon-mitaleista ja kunniamaininnoista yhden pisteen. FIAP:n myöntämästä ”Best Author” -arvonimestä saa neljä kilpailupistettä.
  • Jokaisesta hyväksytystä kuvasta SKsL:n järjestämään näyttelyyn jäsen saa yhden pisteen.
  • Lisäksi jokaisesta myönnetystä henkilökohtaisesta kunniamaininnasta ja -kirjasta saa kaksi kilpailupistettä sekä Vuoden kuvaaja tai Vuoden nuori kuvaaja -palkinnosta neljä kilpailupistettä.
  • Jos seura palkitaan näyttelyssä menestyneimpänä kameraseurana, saavat kaikki näyttelyyn kuviaan lähettäneet henkilöt yhden pisteen.

FIAP:n näyttelyistä kerättyjä pisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain ne, joiden tulokset on julkaistu ennen GP-3 tulosten julkaisupäivää. Loput pisteet siirretään automaattisesti seuraavalle vuodelle. Osallistujien on itse ilmoitettava pisteet seuran hallitukselle ennen vuosikilpailun tulosten julkistamista.

3.2. Seuran Vuoden Näyttelykuvaajan nimeäminen

Seuran Vuoden Näyttelykuvaajaksi nimetään vuoden kaikkien kilpailutulosten saavuttua se henkilö, joka yhden kalenterivuoden aikana kerää eniten FIAP:n PSA:n, UPI:n ja SKsL:n myöntämiä henkilökohtaisia pisteitä. Pisteiden mennessä tasan ratkaisee voittajien keskinäisen järjestyksen vuoden aikana kerättyjen kunniakirjojen, kunniamainintojen ja mitalien yhteenlaskettu lukumäärä. Jos nekin menevät tasan, ratkaisevat eri hyväksyttyjen kuvien lukumäärä. Jos seuran Vuoden Näyttelykuvaajaa ei vieläkään saada valittua, määrätään lopullinen järjestys arvalla. Voittajalla tulee olla kerättynä kilpailussa vähintään kolme pistettä, jotta hänet voidaan valita. Muussa tapauksessa titteli jätetään sinä vuonna jakamatta.