Filmin kehitys

Tarkista kehitettävän filmin kehitysaika käyttämällesi kehitteelle. Kehitysaika on riippuvainen paitsi käyttämäsi kehitteen sekoitussuhteesta (eli vesi+kehite) myös kehitysnesteen lämpötilasta; lämmin kehite lyhentää kehitysaikaa ja kylmempi pidentää sitä.

Kehitysnesteen laimennus ja siitä seuraava pidentynyt kehitysaika parantavat kehitystulosta, erityisesti ääriviivaterävyys ja sävyjen toisto paranevat tästä. Esim. Agfan Rodinal voidaan sekoittaa suhteilla 1+25, 1+50, 1+100 tai jopa 1+200, mutta kaikki kehitteet antavat paremman tuloksen ohennettuina.

Työvaiheet järjestyksessä

Laita filmit kehitysspiraaleille ja spiraalit purkkiin täysin pimeässä. Sulje kehityspurkin valokansi.

Kehitys

●  Aine on käyttämäsi kehite.

●  Kehitysaika on käyttämäsi filmin sekä kehitteen ja sekoitussuhteen mukainen.

Huomioi kehitteen lämpötilan vaikutus kehitysaikaan!

●  Kaada kehiteseos purkkiin ja laita purkin roiskekansi kiinni.

●  Käynnistä kehityskello.

●  Kopauta purkkia kaksi tai kolme kertaa. Tämän pitäisi poistaa mahdolliset ilmakuplat filmin pinnalta.

●  Kääntele purkkia rauhallisesti noin puolen minuutin ajan. Kääntelyä jatketaan sen jälkeen noin puolen minuutin välein 10-20 sekuntia kerrallaan.

●  Kaada kehite pois noin 15 sek ennen kehitysajan päättymistä. Keskeytys

● Aine on vesi, mieluiten juokseva vesi. Mustavalkofilmien valmistajat suosittelevat yleisesti veden käyttöä keskeytteenä vahinkojen välttämiseksi.

●  Keskeytysaika vähintään 60 sek.

●  Keskeyte pidetään purkissa koko keskeytysajan. Voit liikutella purkkia rauhallisesti keskeytteen ollessa purkissa, tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. 
Kiinnitys 
● Aine on filminkiinnite. Yleensä sama kiinnitemerkki käy sekä filmille että paperille, mutta kerran tehtyä seosta ei saa vaihdella näiden välillä.

 

●  Kiinnitysaika on kiinnitettävän filmin ja kiinnitteen sekoitussuhteen mukainen. Tarkista ajat filmin ja kiinnitteen valmistajilta. Ajan voi myös selvittää itse kokeilemalla esim. filminpalasella: oikea kiinnitysaika on kolme kertaa se aika, joka kuluu filmin kirkastumiseen täysin läpinäkyväksi.

●  Kaada kiinnite purkkiin. Hyvän kiinnitystuloksen saamiseksi liikuttele purkkia vauhdikkaasti koko kiinnityksen ajan.

●  Kun kiinnitysaika on päättynyt, kaada kiinniteliuos takaisin säilytysastiaan. Merkitse astiaan kiinnitettyjen filmien määrä, ettet tulisi käyttäneeksi vanhaa kiinnitettä. Muista myös tarkastaa kiinnitteen toimivuus riittävän usein! Kun kiinnitysaika on kasvanut kaksinkertaiseksi alkuperäiseen verrattuna, on kiinnite uusittava. 
Pesu

●  Aine on juokseva vesi.

●  Ohjaa pesuvesi hanaletkulla purkin keskireiästä sisään hyvän pesutuloksen aikaansaamiseksi.

●  Pesuaika on 15-20 minuuttia. Loppuhuuhtelu

●  Aine on Agfan Agepon tai vastaava, myös vihreä Fairy käy. Sekoitussuhde on 1+200

●  Loppuhuuhtelun kesto on 30-60 sek.

●  Spiraalit otetaan pois purkista ja laitetaan yksitellen 
loppuhuuhteluliuokseen.

●  Käsittelyn jälkeen spiraalit nostetaan pois liuoksesta ja käytetään nopeasti juoksevan veden virtauksessa. 
Tämän jälkeen filmi on valmis kuivattavaksi. Jos käytät kuivumisen nopeuttamiseksi kuivauspihtejä, niin kastele ne ensin, jolloin niistä huuhtoutuvat mahdolliset roskat pois eivätkä filmit naarmuunnu. 
Filmin kuivumista voit nopeuttaa myös Sinol-kylvyllä, jolloin kuivumisaika lyhenee muutamaan minuuttiin. 
Ehdottomasti muistettavaa 
Prosessiin valittu lämpötila on pidettävä samana koko ajan kaikissa kemioissa loppuhuuhteluun saakka. Varsinkin lämpötilan nousu saattaa aiheuttaa ns. retikulaatioilmiön, joka pilaa filmin. Kemioiden paras lämpötila on +20°C, jolla työskentely on varminta ja helpointa. 
Älä käytä samaa kiinniteseosta filmien ja paperien kiinnittämiseen. Jos käytät paperikiinnitettä filmien kiinnittämiseen niin siinä mahdollisesti olevat roskat tarttuvat filmikalvoon, jolloin filmi on pilalla.

Aikaisemmin käytössä ollutta filmien esikastelua ennen niiden kehittämistä ei enää suositella, koska nykyaikaisista filmeistä liukenee kehitykselle tärkeitä kemikaaleja esikasteluveteen.

Älä käytä vanhoja kemikaaleja. Ne pilaavat työskentelysi varmasti. Muista: puhtaus ja huolellisuus takaavat parhaan tuloksen.