Näytön kalibrointi

Värien hallinta (engl. color management) on rautalangasta väännettynä tapa toistaa samat värit eri laitteissa aina saman näköisenä, ja sen onnistumiseksi näyttö on kalibroitava ennen ainoatakaan kuvankäsittelytoimenpidettä. Jos on otettu kuva Fazerin Sinisestä, se ei saisi naapurin tietokoneen näytöllä olla muuttunut kevytmaidon-siniseksi. Tämä vertaus on tarkoituksella haettu sellaiseksi, jossa ero ei ole suuri, mutta hyvin tunnistettava.

Ongelmalliseksi värien hallinnan tekee se, että paitsi näyttö ja sen asetukset, myös ympäristö vaikuttaa värivaikutelmiin. Jo pelkästään aamu- ja iltavalo voi monessakin työpisteessä olla erilainen, ja senpä vuoksi päivänvalon merkitys on syytä mitätöidä mahdollisimman tarkasti. Ainakin näytöt tulee suunnata siten, ettei työskentelyn aikana näkökentässä ole ikkunaa; ei näytön takana eikä siitä heijastuen. Jos mahdollista, tulisi näyttö sijoittaa sellaiseen tilaan, jossa päivän mittaan ei valaistus juurikaan muutu (perinteisen studion pohjoisikkuna on ihan hyvä lähtökohta digiaikanakin). Valaistukseen voi vaikuttaa myös lisälaitteilla; esim. näyttöön asennettavalla kehyksellä.

Hyvä lähtökohta näytön säädölle on aloittaa ns. tehdasasetuksista. Joko näytön valikoista etsitään asetusten nollaustoiminto (esim. sana Reset voi viitata tällaiseen), tai vaihtoehtoisesti käytetään hetki aikaa optimaalisten asetusten löytämiseksi. Lähes jokaiselle näyttömerkille ja -mallille löytyy Internetistä ehdotus ns. parhaiksi oletusarvoiksi (valmistaja on julkaissut, tai muut käyttäjät ovat löytäneet ne ”yrityksen ja erehdyksen” menetelmin). Tämä vaatii hieman englannin kielen taitoa ja ajankäyttöä, mutta Google tai vastaava hakukone on oiva työkalu, joka luultavasti tulee säästämään kalibroijan kokonaistyöaikaa. Vaihtoehtoina näytön lopulliseen säätämiseen ovat testikuvat (lisätietoa Internetissä, esim. http://verkko-opas.fi/?id=21) tai erityisen kalibrointilaitteen käyttäminen. Jälkimmäisen omistaminen ja säännöllinen käyttäminen on erittäin suositeltavaa, jos omia kuvatiedostoita on koskaan tarkoitus toimittaa oman tietokoneen ulkopuolelle, esim. kuvavalmistamoon tai vaikka jollekin webbifoorumille.

 

Ennen kalibrointia kannattaa näyttö pyyhkäistä puhtaaksi. Työskentelyergonomiaa tokilisää sekin, että näyttö pide- tään jatkuvasti puhtaana; säännöllinen puhdistus on lämpimästi suositeltavaa.
kalibrointi1Saimaan kameraseuran näytönkalibroin- tilaite ”Spyder 3” työssään. Laite on valo- kuvakeskuksella jäsenistömme lainatta- vissa, laina-ajat ovat tosin lyhyitä. Näy- tönkalibrointilaitteen käyttäminen on eh- dottomasti helpoin tapa pitää yllä näytön asetuksia, ja niinpä aktiivisimmilla teki- jöillä sellainen on omasta takaa. Omalla laitteella kalibroinnin voi nimittäin tarkis- taa vaikka viikoittain.kalibrointi2

Kalibroidulla näytöllä on mukava työs- kennellä. Kalibrointi kannattaa kuitenkin uusia usein, koska näytöt kuluvat ja valaistusolosuhteet vaihtuvat vuoden – ajan mukaan. Optimaalinen työskentely- ympäristö pysyisi valaistukseltaan vakio- na vuoden- ja vuorokaudenajasta riippu- matta – mutta ainakaan kotioloissa tähän ei aina ole mahdollisuutta.

 

kalibrointi4

Lähtökohta näytön oikeiden säätöjen hakemiselle voi olla mv-kuva, jossa vaikkapa viiden prosenttiyksikön välein vaihdetaan harmaasävyä tummemmaksi. Yllä esimerkki 21-portaisesta harmaasävyasteikosta: vasemmassa reunassa puhdas valkoinen, ja siitä sitten viisi prosenttiyksikköä kerrallaan kohti täysmustaa.