Koulutustukea jäsenseuroille

Voit ladata seurallesi liiton koulutustukihakemuksen osat sivun alareunan linkeistä.

PDF-tiedoston lukemiseen tarvittavan Acrobat reader -ohjelman saat Adoben kotisivuilta, os. http://www.adobe.fi/products/acrobat/readstep2.html

Hakekaa meiltä rahaa!

Suomen kameraseurojen liitto haluaisi tukea jäsenseurojen järjestämiä kursseja suurilla rahasummilla vuosittain. Näitä nk. aluekursseja voivat hakea kaikki jäsenseurat. Aihe on seuran valittavissa (kunhan se liittyy valokuvaukseen).

Ehdotuksemme on, että kurssihalujen ilmetessä mietitte, olisiko teillä tiedossa paikkaa ja kouluttajaa. Kouluttajakysymystä voi toki tiedustella koulutusvastaava Pekka Salmiselta, pekka.salminen (a) sksl.fi tai 044 943 51 61.

Liiton suositus on, että kurssimaksua peritään 40 euroa / päivä / kurssilainen. Tämä on varsin realistinen arvio useimpien kurssien järjestämiskustannuksista ilman ruokailuja ja yöpymisiä.

Edellytyksenä kurssin tukemiselle liitto pitää sitä, että kurssi on avoin kaikille liittomme jäsenille. Liiton tuki muodostuu tuottojen (eli kurssimaksujen) ja kulujen erotuksesta.
Koulutustukihakemus [pdf, 335k].

Kurssin jälkeen Liitolle palautettava kertomus sen kuluista.