Koulutustukea jäsenseuroille

Suomen kameraseurojen liitto tukee jäsenseurojensa järjestämiä koulutuksia taloudellisesti.

Kurssin sisällön ja sen toteutuksen alkaessa hahmottua järjestävää seuraa pyydetään ottamaan yhteyttä koulutusvastaava Pekka Salmiseen, pekka.salminen (a) sksl.fi tai 040 55 88 541. Koulutustukihakemus [pdf, 335k].

Liiton suositus on, että kurssimaksua peritään 40 euroa / päivä / kurssilainen. Tämä on varsin realistinen arvio useimpien kurssien järjestämiskustannuksista ilman ruokailuja ja yöpymisiä.

Edellytyksenä kurssin tukemiselle liitto pitää sitä, että kurssi on avoin kaikille liittomme jäsenille. Liiton tuki muodostuu kurssin tuottojen ja kulujen erotuksen kattamisesta.

Kurssin jälkeen liitolle palautettava yhteenveto [pdf, 335k] toteutuneista kuluista ja tuloista.