Arvonimisäännöt

Uudet Arvonimisäännöt 1.1.2018

Voimassa olevat arvonimisäännöt 31.12.2017 asti.

Arvonimet ja niiden perusteet
Arvonimien SKsLM, SKsLSM ja SKsLE osalta myöntämisperusteena ovat liiton vuosi- ja teemanäyttelyistä, SKsL:n järjestämistä Seuracup-kilpailuista, Suomessa järjestettävistä kansainvälisistä FIAP näyttelyistä, joilla on SKsL ry:n näyttelynumero sekä FIAP biennaalien Suomen kokoelmaan hyväksytyistä kuvista kerätyt hyväksyntäpisteet sekä näyttelyt.

Pisteiden kertyminen
1. SKsL:n vuosi- ja teemanäyttelyistä seuraavasti
1.1. Näyttelyyn hyväksytty digitaalinen teos tai projisoitava diakuva kuvatiedostona/kuvasarjana: yksi (1) piste
1.2. Näyttelyyn hyväksytty yksittäinen teos vedoksena/kuvasarjana kaksi (2) pistettä.
1.3. Kunniakirjasta kaksi (2) pistettä lisää edellisten lisäksi
1.4. Raadin Mielikuva valinnasta kaksi (2) pistettä lisää edellisten lisäksi
1.5. Vuoden kuvaaja -palkinto tai Vuoden nuori kuvaaja -palkinto: neljä (4) pistettä lisää edellisten lisäksi

2. Seuracup -kilpailusta saa seuraavasti
2.1. Kilpailun parhaan kokonaisuuden voittaneille kuville jokaisesta hyväksynnästä 1 piste sekä kaksi (2) pistettä/osallistuja kunniakirjasta.
2.2. Parhaan kokonaisuuden ulkopuolella oleville myönnetyille kuville yksi (1) piste läpimenosta, lisäksi mahdollisesta kunniakirjasta kaksi (2) pistettä lisää.
2.3. FIAP World Cup hyväksyntöjä ei huomioida, koska niitä ei tuomaroida Suomessa ja ne katsotaan kansainväliseksi näyttelyksi.

3. Suomessa järjestetystä, kansainvälisestä SKsL ry:n näyttelynumeron saaneesta FIAP näyttelystä seuraavasti
3.1. Hyväksytty kuvatiedosto yksi (1) piste ja hyväksytystä vedoksesta kaksi (2) pistettä. HUOM! Sama kuva voi saada Suomen salonista/näyttelystä vain yhden hyväksynnän vaikka saloneita olisi useita. Palkintoja ja kunniamainintoja ei huomioida.
3.2 Nordic Circuitin osalta lasketaan hyväksynnät vain Suomen saloneista.

4. FIAP biennaalit (Suomen kokoelma)
4.1. Biennaalien osalta Suomen –kokoelmaan hyväksytystä kuvatiedostosta tulee yksi (1) hyväksyntäpiste ja hyväksytystä vedoksesta kaksi (2) pistettä.

5. Näyttelyiden lukumäärän laskeminen
5.1. Näyttelyjen lukumäärään lasketaan SKsL ry:n omat vuosi- ja teemanäyttelyt, seuracupit, SKsL ry:n näyttelytunnuksen saaneet kansainväliset FIAP näyttelyt, sekä biennaalit. SKsL ry:n näyttelytunnuksen saaneet kansainväliset FIAP Ciruitit arvostetaan yhteen näyttelyyn, vaikka osanäyttelyitä (salon) olisi useita.

Arvonimen hakeminen
Arvonimiä haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä tai näyttelyvastaavan ilmoittamaan muuhun päivämäärään mennessä.
Suurmestarin arvoa voivat hakea vain ne, joille on jo myönnetty mestarin arvonimi.
Eminenssikuvaajan arvoa voivat hakea vain ne, joille on jo myönnetty suurmestarin arvonimi.
Samana vuonna ei voida myöntää kahta eri arvonimeä samalle henkilölle.

Arvonimien pisterajat sekä arvonimimaksut alla olevassa taulukossa.

Pistetaulukko

Vapaamuotoinen arvonimihakemus täydennettynä luettelolla niistä näyttelyistä, joihin on saanut kuvia läpi sisältäen teosten nimet (eli näyttelyn nimi, teoksen nimi, maininta mahdollisesta kunniakirjasta) on toimitettava liiton näyttelyvastaavalle ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Näyttelyvastaavan tarkistettua ja vahvistettua hakemuksen, suoritetaan käsittelymaksu liiton tilille FI74 1154 3000 115952 ja toimitetaan kuittikopio sähköpostilla näyttelyvastaavalle käsittelymaksun suorittamisesta.

Arvonimen käyttäminen
Arvonimeä voi käyttää sen jälkeen kun sertifikaatti ja kunniamerkki on virallisesti luovutettu vuosinäyttelyssä eli sinä päivänä, joka on sertifikaattiin merkitty.