Tarkistuslista näyttelyiden järjestäjille

Yleistä

 • hakemus liiton hallitukselle vuosinäyttelyä edeltävän vuoden tammikuu,
  teemanäyttelyä edeltävän vuoden syyskuu
 • näyttelytilan varaus (sekä kokoustila kevät-/syyskokousta varten)
 • raadin valinta ja sen hyväksyttäminen liiton hallituksessa
 • tieto näyttelyn ajankohdasta ja paikasta sekä näyttelyyn lähetettävien
  teoksien viimeisestä postituspäivästä

Teosten vastaanotto

 • teosten luettelointi seuroittain
 • teosten lajittelu sarjoittain

Jyrytys

 • teosten valitseminen (määrä riippuu näyttelytilan koosta ja teosten
  tarjonnasta)
 • valitaan kunniakirjojen saajat
 • valitaan nuorisopalkinnon saaja
 • valitaan näyttelyssä menestynein kameraseura
 • vuosinäyttelyssä valitaan lisäksi vuoden kuvaaja
 • toimitetaan jyrytyksen tulos liitolle tarkistusta varten

Tiedotus

 • ilmoitus seuroille hyväksytyistä teoksista sekä tiedotusmateriaalia
  näyttelypaikasta, majoituksesta yms.
 • kutsukortit näyttelyvieraille (hyväksytyille kuvaajille, sponsoreille)

Näyttelyluettelo

 • rahoituksen järjestäminen (mainostajat, kaupungit, alueelliset
  taidetoimikunnat)
 • luetteloon on pyrittävä painamaan kaikki näyttelyyn hyväksytyt teokset
 • jokainen näyttelyyn kuviaan tarjonnut kuvaaja on oikeutettu saamaan yhden luettelon
 • Lisäksi SKsL:n toimistolle tulee varata 20 kpl näyttelyluetteloita.
 • SKsL:n näyttelyvastaavalle varataan 2 kpl, joista otinen toimitetaan Suomen Valokuvataiteen museoon näyttelyvastaavan toimesta.

Näyttely

 • näyttelykehysten hankinta edelliseltä näyttelyn järjestäjältä
 • pystytys
 • näyttelyn taltiointi liitolle (joko verkkolatauksena TAI CD/DVD:llä)
 • avajaisohjelma (avauspuheenvuoro, liiton ja valintaraadin tervehdys, huomionosoitukset ja
  kunniakirjojen jako, digiteosten esitys)

Teosten palautus

 • avajaisten yhteydessä voi palauttaa karsittuja teoksia
 • loput teokset palautettava kahden viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä