Näyttelyiden järjestäminen

SKsL:n jäsenseurat järjestävät liiton tukemana vuosittain kaksi suurta, valtakunnallista näyttelyä: vuosinäyttelyn keväällä ja teemanäyttelyn syksyllä. Näyttelyt koetaan niin suuriksi urakoiksi, etteivät yksittäiset jäsenseurat aina uskalla lähteä niihin mukaan, vaan osa näyttelyistä on järjestetty kahden-kolmenkin seuran yhteisvoimin. Näyttelyt voivat myös kiertää usealla eri paikkakunnilla, vaikka järjestäjänä olisi vain yksi seura.

Keväällä järjestettävän vuosinäyttelyn tarkoitus on toimia vuotuisena läpileikkauksena suomalaisen valokuvausharrastuksen parhaista saavutuksista. Vuosinäyttely on aiheeltaan vapaa, ja se järjestetään maalis-toukokuussa liiton kevätkokouksen yhteydessä.

Syksyllä järjestettävän teemanäyttelyn tarkoitus on aktivoida jäsenistöä valokuvaamaan yhteisen aiheen ympärillä. Teemanäyttely järjestetään loka-joulukuussa liiton syyskokouksen yhteydessä.

Liiton hallitus valitsee näyttelyiden järjestäjät. Näyttelypaikkakuntia valitessaan hallitus ottaa huomioon sekä alueellisen tasapuolisuuden että järjestäjien mahdolliset juhlavuodet. Näyttelyn järjestäjän on kuitenkin oltava liiton jäsenseura.