Vuosi- ja teemanäyttelysäännöt

Voimassa 1.1.2013 lähtien, päivitetty 11.1.2017

1. Yleistä

Suomen Kameraseurojen Liitto ry:n (myöhemmin: liitto) suojeluksessa järjestetään vuosittain kaksi näyttelyä.

Keväällä järjestettävän vuosinäyttelyn tarkoitus on toimia vuotuisena läpileikkauksena suomalaisen valokuvausharrastuksen parhaista saavutuksista. Vuosinäyttely on aiheeltaan vapaa, ja se järjestetään maalis-toukokuussa liiton kevätkokouksen yhteydessä.

Syksyllä järjestettävän teemanäyttelyn tarkoitus on aktivoida jäsenistöä valokuvaamaan yhteisen aiheen ympärillä. Teemanäyttely järjestetään loka-joulukuussa liiton syyskokouksen yhteydessä.

Näyttelyt voivat kiertää usealla eri paikkakunnalla. Kiertoaika on enintään yksi vuosi.

Liitto vastaa näyttelyn tiedotuksesta valtakunnallisella tasolla järjestäjän antamien tietojen perusteella.

2. Järjestäjä

2.1. Järjestäjän valinta

Liiton hallitus valitsee näyttelyiden järjestäjät. Näyttelypaikkakuntia valitessaan hallitus ottaa huomioon sekä alueellisen tasapuolisuuden että järjestäjien mahdolliset juhlavuodet.

Näyttelyn järjestäjän on oltava liiton jäsenseura. Yhden näyttelyn järjestelyt voidaan jakaa myös usean eri seuran vastuulle. Liitto solmii järjestäjän kanssa sopimuksen, joka sitoo molempia osapuolia.

Hakemus näyttelyn järjestämisestä on jätettävä liiton hallitukselle vuosinäyttelyn osalta viimeistään näyttelyä edeltävän vuoden tammikuussa, ja teemanäyttelyn osalta viimeistään näyttelyä edeltävän vuoden syyskuussa. Hakemuksesta on käytävä alustavasti ilmi näyttelyn ajankohta ja näyttelypaikka. Jos haettava näyttely on teemanäyttely, voi järjestäjä ehdottaa sille teemaa.

2.2. Talous

Liitto tukee järjestäjää taloudellisesti hallituksen vuosittain vahvistamalla summalla. Maksu suoritetaan, kun järjestäjä toimittaa liitolle hyväksyttyjen kuvien reproduktiot.

Järjestäjä perii kuvamaksut osallistujilta. Maksun ensisijainen tarkoitus on kattaa järjestäjälle kuvien palautuksesta syntyvät postikulut. Liiton hallitus vahvistaa vuosittain maksun suuruuden.

Nuorille kuvaajille osallistumismaksu on vain puolet normaalista osallistumismaksusta. Nuorella kuvaajalla tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on näyttelyn avajaispäivänä alle 30-vuotias.

2.3. Tiedotus

Tarkka tieto näyttelyn ajankohdasta ja paikasta, siihen tarjottavien kuvien viimeisestä lähetyspäivämäärästä ja postitusosoitteesta, sekä avajaisten ajankohdasta on tiedotettava liiton hallitukselle viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen näyttelyä. Kuvalähetysten viimeistä lähetyspäivämäärää ei saa määrätä aikaisemmaksi kuin kolme (3) kuukautta ennen näyttelyä.

Järjestäjä vastaa tiedotuksesta paikallismediassa.

2.4. Valintaraati

Liiton hallitus valitsee näyttelyn valintaraadin järjestäjän ehdotuksen perusteella, ja nimeää raatiin oman edustajansa. Raatiin on kuuluttava vähintään kaksi jäsentä. Järjestäjä vastaa raadille syntyvistä kuluista ja palkkioista. Järjestäjän on tehtävä sitova ehdotus raadin jäsenistä liiton hallitukselle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kuvien arvostelutilaisuutta.

2.5. Vastuu

Järjestäjä on velvollinen käsittelemään näyttelyyn tarjottuja teoksia huolellisesti, mutta ei ole korvausvelvollinen vahinko- tai katoamistapauksessa. Järjestäjän on palautettava näyttelyyn hyväksytyt teokset jäsenseuroille näyttelykierron jälkeen viimeistään kahden viikon kuluessa näyttelyn päättymisestä. Jos samasta seurasta tulee useita lähetyksiä, saa järjestäjä palauttaa kaikki teokset yhteen osoitteeseen. Kuvatiedostoja ei tarvitse palauttaa.

3. Osallistujat

Näyttelyn osallistujien on oltava liiton jäsenseurojen jäseniä. Mikäli osallistuja kuuluu useaan eri seuraan, voi hän osallistua yhteen näyttelyyn vain yhden seuran nimissä. Yksittäisen seuran jäsen voi lähettää kuvia seuransa nimissä.

Osallistujalla on oltava kaikki oikeudet valokuviinsa, ja oikeudet säilyvät lähettämisestä huolimatta. Osallistuja vastaa yksin intimiteetti- yms. kysymyksistä, eli esim. siitä, että hänellä on lupa julkaista kuva.

Kuvien lähettäjän on laadittava lähetetyistä teoksista luettelo liiton lomakkeelle. Luettelo ja kuitti suoritetuista kuvamaksuista on liitettävä kuvalähetyksen mukaan.

4. Teokset

4.1. Yleistä

Teos voi olla yksittäinen kuva tai useamman kuvan muodostama kokonaisuus. Kuvan kaikkien elementtien on oltava kuvaajan omaa tuotantoa. Järjestäjällä ei ole oikeutta purkaa kuvakokonaisuutta.

Aiemmin liiton näyttelyihin valittuja teoksia tai edes niiden rinnakkaisruutuja ei saa tarjota uudelleen. Sääntö koskee myös tilannetta, jossa yksittäiskuva yhdistetään kuvakokonaisuuteen tai irroitetaan siitä.

Teokset on voitava yksilöidä nimen perusteella, joten yksi valokuvaaja voi käyttää yhtä nimeä vain yhdelle teokselle. Järjestysnumero katsotaan riittäväksi erottautumiseksi.

4.2. Sarjajako

Sarjaan A osallistuvat vedokset, joiden suurin sallittu koko on 40 x 50 cm, ja suurin sallittu paksuus 3 mm, mahdollinen pohjustus ja kehyskartonki (passepartout) mukaanlukien. Vedosten taakse, vasempaan yläkulmaan, on merkittävä teoksen nimi, kuvaajan nimi sekä seuran nimi. Teoksen näkyvälle puolelle ei saa tehdä nimi- tai nimimerkkimerkintöjä. Useammista kuvista koostuva kokonaisuus on merkittävä niin, että kuvien esitysjärjestys käy yksikäsitteisesti ilmi.

Sarjaan B osallistuvat kuvatiedostot. Tiedostot toimitetaan JPEG-muodossa. Kuvan vaakasivu sivun enimmäismitta on 1920 pikseliä ja/tai lyhimmän enintään 1080 pikseliä sekä resoluution 300 dpi. Yksittäisen kuvatiedoston koko enintään 2 Mt. Tiedostot on nimettävä siten, että tiedostonimestä voi yksilöidä teoksen.

Sarjaan C osallistuvat kaikki ne teokset, joissa valokuvan osuus on oleellinen, mutta jotka eivät sovellu sarjoihin A tai B (esim. suurikokoiset vedokset tai taustavalaistut teokset).

Järjestäjällä on oikeus siirtää väärään sarjaan tarjottu teos toiseen sarjaan.

Erillinen Vuoden Kuvaaja -kilpailu käydään vuosinäyttelyssä. Siinä myönnetään Vuoden Kuvaajan ja Vuoden Nuoren Kuvaajan kunniamaininnat. Kilpailuun osallistuvat automaattisesti sellaiset teokset, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

– Teos on vähintään viiden kuvan kokoelma
– Teos voi olla vedosten tai projisoitavien kuvien kokoelma, ei kuitenkaan molempia sekaisin.

4.3. Teosten julkaisu

Järjestäjällä ja liitolla on oikeus julkaista näyttelyyn hyväksyttyjä teoksia ilman korvausta näyttelyluettelossa ja näyttelyn tiedotuksen yhteydessä esim. omilla kotisivuillaan. Liitolla on myös oikeus julkaista näyttelyyn hyväksyttyjä teoksia ilman korvausta osana liiton omaa tiedotustoimintaa.

5. Näyttelyluettelo

Näyttelystä tehdään julkaisu, johon pyritään painamaan kaikki näyttelyyn hyväksytyt teokset. Jokainen näyttelyyn kuviaan tarjonnut osallistuja on oikeutettu saamaan yhden kappaleen luetteloa korvauksetta.

6. Kunniamaininnat

Valintaraati valitsee näyttelyyn osallistuneiden seurojen joukosta yhden, joka nimitetään Raadin valinnaksi. Valintaraati saa tehdä valinnan subjektiivisesti, mutta sen on perusteltava valinta.

Vuosinäyttelyn valintaraati valitsee osallistujien joukosta Vuoden Kuvaajan ja Vuoden Nuoren Kuvaajan erityisesti tätä titteliä tavoittelevien teosten (määritelty kohdassa 4.2.) perusteella. Nuoren kuvaajan on oltava näyttelyn avajaispäivänä alle 30-vuotias. Mikäli ehdot täyttäviä teoksia ei kuitenkaan ole valittu, nämä valinnat tehdään muiden teosten perusteella valintaraadin subjektiivisen näkemyksen perusteella.

Valintaraati voi myöntää kunniakirjoja erityisen ansiokkaille teoksille. Kunniakirjan saaneiden kuvien joukosta raati nimeää myös oman mielikuvansa (yksi yksittäiskuva, ei kuvasarja).