Näin haet MFIAP-arvonimeä

MFIAP-arvonimen (Master FIAP) poikkeaa muista FIAP:n arvonimistä siinä, että sen saamisessa eivät ratkaise näyttelyissä saavutetut hyväksynnät ja palkinnot, vaan MFIAP-arvonimeä haetaan 20 kuvan portfoliolla FIAP:n hallitukselta.

MFIAPia voi hakea kolmen vuoden päästä EFIAP-arvonimen saamisesta. MFIAPia haetaan 20 kuvan portfoliolla, jonka on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Vedosten tulee olla 30 cm x 40 cm. Portfolion yhteispaino ei saa ylittää 2 kg. Mukana on oltava portfolion kuvien esitysjärjestys (A4, jossa portfolion kuvat numeroituina esitysjärjestyksessä). Vedoksista tulee olla myös digitaaliversiot, jotta hyväksytty kokoelma on esitettävissä FIAP:n www-sivuilla MFIAP-kokoelmassa.

Hakijan on kirjoitettava myös lyhyt esittelyteksti, jossa tarkastelee portfolionsa aihetta ja toteuttamistapaansa.

FIAP on pitänyt MFIAP:n saamisen tarkoituksella vaikeana, jotta tämän arvonimen imago säilyisi korkeana ja arvostettuna.  Hyvin harva saa arvonimen ensimmäisellä yrittämällä, mutta tämän ei toivoisi pelästyttävän hakijoita yrittämästä.

On tärkeää, että kokoelma on työstetty harkiten ennen julkaisemattomista kuvista. Vedostus on tehtävä hyvälaatuiselle paperille.  On myös tärkeää miettiä kokoelman kokonaisvaikutelmaa.  Se ei saa olla liian monotoninen, mutta ei myöskään liian sekava. Hylättyjä kokoelmia on moitittu a) epäyhtenäisyydestä, b) yksitoikkoisuudesta, c) huonosta laadusta.

Ennen oman kokoelman työstämistä kannattaa tutustua kokoelmiin, joilla on tähän mennessä myönnetty kuvaajalle MFIAP.  Näitä kokoelmia löytyy FIAP:n nettisivulta www.fiap.net  etusivulla keltaisen palkin alapuolella olevasta valkoisesta linkistä  MFIAP.

Pyydä hakukaavake ja ohjeet Tapio Karjalaiselta tapio.karjalainen(at)sksl.fi tai puh 050 2595.