Pohjoismaisen valokuvausliiton työskentelystipendi

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa kussakin jäsenmaassaan yhden vuosittaisen 500 €:n työskentelystipendin. Sitä haetaan Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselta ja se voidaan myöntää johonkin sen jäsenliitoista kuuluvalle valokuvaajalle tai kameraseuralle.

Selonteko stipendin käytöstä tulee toimittaa Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselle vuoden sisällä sen myöntämisestä. Selonteko julkaistaan Pohjoismaisen valokuvausliiton kotisivuilla ja se on siellä nähtävissä kuuden kuukauden ajan projektin päättymisestä.

Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitus voi halutessaan päättää stipendin jakamisesta myös ilman tehtyä hakemusta.

Vuonna 2017 hakemus tulee jättää kesäkuun loppuun mennessä. Vuodesta 2018 lähtien maaliskuun lop-puun mennessä.

Hakemus jätetään tarkoitukseen tehtävällä lomakkeellaan. Lomake on vielä työn alla ja Suomessa asiassa voi ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.