Sankarivainajahautausmaat

SKsL ja Kaatuneiden muistosäätiö ovat 2.9.2015 sopineet kaikkien Suomessa sijaitsevien sankarivainajahautausmaiden valokuvaamisesta.

Projekti etenee hyvässä tahdissa ja hyvässä hengessä.

Kirjoitushetkellä 19.7.2016 sankarivainajahautausmaiden kuvausohjeet ja seurakohtaiset tietojenkeruulomakkeet on saatu toimitettua jo lähes kaikille seuroille.

20.6. päivättyyn kuvausohjeeseen on tullut seuraava lisäys:
Osa sankarihautausmaista on eri syistä jaettu kahteen osaan; toinen talvi-, toinen jatkosodan vainajille. Myös tilan tarve on voinut osoittautua ennakoitua suuremmaksi ja osa vainajista on haudattu toisaalle saman hautausmaan sisällä.

Nämä kumpikin kuvataan omina hautausmainaan ja niistä saa sen mukaisen korvauksen.

Mikäli törmäätte tällaisiin järjestelyihin, ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen ja saatte paluupostissa täydennetyn tietojenkeruulomakkeen. Jo yhteyttä ottaessanne kertokaa, mistä vainajista milläkin hautausmaalla on kysymys so talvi-/jatkosota/sekä että.

Kuvausohjeet [pdf, 0,8Mb] päivitetty 19.7.

Asiaan liittyviin tiedusteluihin vastaa pekka.salminen@sksl.fi.