Näin haet FIAP-arvonimeä (päivitetty 16.12.2015)

FIAP-arvonimien haku on kerran vuodessa kesäkuussa. Suomesta hakemukset toimitetaan FIAP:lle heinäkuun aikana. Arvonimen hakijoilla on oltava myös FIAP:n henkilökortti, Life card. Sen voi hakea myös samalla kertaa, kun hakee ensimmäistä arvonimeään, mutta korttia voivat hakea myös sellaiset Suomen Kameraseurojen Liittoon kuuluvan kameraseuran jäsenet, jotka eivät ole aikeissa hakea arvonimiä.

Pyydä arvonimikaavake ja hakuohjeet ajoissa FIAP-yhteyshenkilöltä Tapio Karjalaiselta tapio.karjalainen(at)sksl.fi tai puh 050 2595.

Vaikka olisit vasta aloittelemassa kansainvälistä näyttelyharrastusta, AFIAP-arvonimikaavake kannattaa pyytää heti alkuvaiheessa, koska sen täyttämisessä pääsee kaikkein helpoimmalla, kun merkitsee siihen hyväksyntöjään sitä mukaa, mitä niitä tulee.

Arvonimi- ja henkilökorttimaksut

 • AFIAP  150 euroa
 • EFIAP 200 euroa
 • MFIAP ja EFIAP:n ylemmät tasoarvonimet 50 euroa
 • ESFIAP   ilmainen
 • HonEFIAP  ilmainen
 • Life card 50 euroa, mutta uusien arvonimien yhteydessä kortti uusitaan ilmaiseksi
 • Kadonneen tilalle uusi Life card  25 euroa

Seurojen arvonimet ovat ilmaisia

Arvonimisäännöt

FIAP:n arvonimet, joita myönnetään valokuvaajien taiteellisten valokuvateosten pohjalta:

 • Artist FIAP = AFIAP
 • Excellence FIAP = EFIAP
 • Excellence FIAP Bronze = EFIAP/b
 • Excellence FIAP Silver = EFIAP/s
 • Excellence FIAP Gold = EFIAP/g
 • Excellence FIAP Platinum = EFIAP/p
 • Excellence FIAP Diamond 1
 • Excellence FIAP Diamond 2
 • Excellence FIAP Diamond 3
 • Master FIAP = MFIAP

Arvonimet, joita myönnetään henkilöiden aktiivisuuden ja FIAP:n hyväksi tai yleensä valokuvauksen hyväksi tehdyn toiminnan johdosta:

 • Excellence FIAP for Services Rendered = ESFIAP
 • Honorary Excellence FIAP = HonEFIAP

Arvonimihakemuksia välittää kansallinen järjestö, kuten Suomen Kameraseurojen liitto, joka on maksanut jäsenmaksunsa FIAP:lle. Hakemukset voi jättää FIAP:lle kerran vuodessa, ja arvonimet luvataan toimittaa kolmen kuukauden sisällä siitä, kun FIAP on saanut hakemukset.

Arvonimen hakijalla tulee olla FIAP:n Life card eli henkilökortti. AFIAP Hakijan on oltava osallistunut FIAP:n patronaattinumerolla varustettuihin näyttelyihin menestyksellisesti vähintään 1 vuoden ajan.

 

AFIAP

Ensimmäisestä näyttelyhyväksynnästä on oltava kulunut vähintään vuosi. Hyväksyntöjä on oltava vähintään 40 kpl, vähintään 15 eri kuvalla, vähintään 15 eri näyttelystä ja vähintään 8 eri maasta. Circuit lasketaan yhdeksi näyttelyksi, mutta sen hyväksynnät otetaan huomioon hyväksyntöjen määrässä kaikista saloneista. Vaadittavista hyväksynnöistä 4 kpl on oltava printtihyväksyntöjä ja kukin niistä eri kuvalla.  Hakemuksen mukaan on liitettävä CD-levyllä viisi kuvaa, jotka on hyväksytty vähintään kolmessa näyttelyssä. Mukaan liitettävien kuvien tulee olla jpg-muodossa ja pakattuna vähintään 85/100 tai 10/12 laadulla. Kuvan pitkän sivun on oltava vähintään 3600 pikseliä ja kuvan ulkomittojen riittävän suuret (FIAP:n näyttelykoko on 30 cm x 40 cm). Biennaali- ja kansainvälisen seuracupin hyväksynnöistä otetaan huomioon enintään 20 prosenttia minimivaatimuksista. 

 

EFIAP

EFIAPia voi hakea aikaisintaan vuoden päästä siitä, kun hakija on saanut AFIAP-arvonimen. Hyväksyntöjä on oltava vähintään 250 kpl, vähintään 50 eri kuvalla, vähintään 30 eri näyttelystä ja vähintään 20 eri maasta. Mukaan lasketaan jo AFIAP-hakemuksessa mukana olleet hyväksynnät. Vaadittavista hyväksynnöistä vähintään 12 kpl on oltava printtihyväksyntöjä ja kukin niistä eri kuvalla. Hakemuksen mukaan on liitettävä CD-levyllä viisi kuvaa, jotka on hyväksytty vähintään kolmessa eri näyttelyssä ja kaksi kuvista on saanut palkinnon. Palkintojen tulee olla kahdesta eri maasta.  Näiden kuvien on oltava eri kuvia kuin AFIAP-hakemuksessa mukaan liitetyt. Hakemukseen liitettävien kuvien tulee olla jpg-muodossa ja pakattuna vähintään 85/100 tai 10/12 laadulla. Kuvan pitkän sivun on oltava vähintään 3600 pikseliä ja kuvan ulkomittojen riittävän suuret (FIAP:n näyttelykoko on 30 cm x 40 cm). Biennaali- ja kansainvälisen seuracupin hyväksynnöistä otetaan huomioon enintään 20 prosenttia minimivaatimuksista. 

 

EFIAP-tasot

Jokaista ylempää EFIAP-tasoa voi hakea, kun on kulunut vähintään vuosi edellisen arvonimen myöntämisestä. Vaadittaviin hyväksyntöihin ja palkintoihin otetaan mukaan vain EFIAPin myöntämisen jälkeiset hyväksynnät, palkinnot ja maat.
EFIAP-tasoja voi hakea myös kuvaaja, jolla on jo MFIAP-arvonimi. EFIAP-tasomerkkiä ja MFIAP-arvonimiä voi käyttää samanaikaisesti.

 

EFIAP/b: 200 hyväksyntää vähintään 50 eri työllä ja vähintään viidestä eri maasta.  Hakemukseen on liitettävä 4 palkittua kuvaa. Kuvien palkintojen tulee olla eri maista ja eri Saloneista.

 

EFIAP/s: 300 hyväksyntää vähintään 100 eri työllä ja vähintään 10 maasta. Hakemukseen on liitettävä 5 palkittua kuvaa. Kuvien palkintojen tulee olla eri maista ja eri Saloneista.  EFIAP/b -hakemuksessa olleita kuvia ei voi liittää uudelleen tähän tarkoitukseen.

 

 

EFIAP/g: 500 hyväksyntää vähintään 150 eri työllä ja vähintään 15 eri maasta.  Hakemukseen on liitettävä 6 palkittua kuvaa. Kuvien palkintojen on oltava eri maista ja eri  Saloneista. EFIAP/b- ja EFIAP/s -hakemuksissa olleita kuvia ei voi liittää uudelleen tähän tarkoitukseen.

 

EFIAP/p: 700 hyväksyntää vähintään 250 eri työllä ja vähintään 20 eri maasta.  Hakemukseen on liitettävä 7 palkittua kuvaa. Kuvien palkintojen on oltava eri maista ja eri Saloneista.  EFIAP/b-, EFIAP/s ja EFIAP/g -hakemuksissa olleita kuvia ei voi liittää uudelleen tähän tarkoitukseen.

 

EFIAP/p:n jälkeen tulevat Diamond tasot. Niihin hyväksytään vain EFIAP/p:n jälkeen saadut hyväksynnät ja palkinnot.

 

EFIAP/d1 50 palkintoa, 15 eri kuvalla, vähintään viidessä maassa. Hakemuksen mukaan liitetään 5 kuvaa, joista kukin on saanut vähintään viisi palkintoa viidessä eri maassa ja eri Salonissa.

 

EFIAP/d2 100 palkintoa, 30 eri kuvalla, vähintään seitsemässä maassa. Hakemuksen mukaan liitetään 6 kuvaa, joista kukin on saanut vähintään kuusi palkintoa kuudessa eri maassa ja eri Salonissa. Hakemukseen liitettävät kuvat eivät saa olla samoja kuin EFIAP/d1 hakemuksessa.

 

EFIAP/d3 200 palkintoa, 50 eri kuvalla, vähintään kymmenessä maassa. Hakemuksen mukaan liitetään 7 kuvaa, joista kukin on saanut vähintään seitsemän  palkintoa seitsemnässä eri maassa ja Salonissa. Hakemukseen liitettävät kuvat eivät saa olla samoja kuin EFIAP/d1 ja EFIAP/d2 hakemuksissa.

 

 

MFIAP

MFIAPia voi hakea, kun on vähintään 3 vuotta EFIAP-arvonimen saamisesta. MFIAPia haetaan 20 kuvan portfoliolla, jonka on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Vedosten tulee olla 30 cm x 40 cm. Portfolion yhteispaino ei saa ylittää 2 kg. Mukana on oltava portfolion kuvien esitysjärjestys (A4, jossa portfolion kuvat numeroituina esitysjärjestyksessä). Vedoksista tulee olla myös digitaaliversiot, jotta hyväksytty kokoelma on esitettävissä FIAP:n www-sivuilla MFIAP-kokoelmassa.

Hakijan on kirjoitettava myös lyhyt esittelyteksti, jossa tarkastelee portfolionsa aihetta ja toteuttamistapaansa.

Biennaali- ja FIAP Clubs World Cupin hyväksynnöistä hyötyä

HUOM! Arvonimihyväksynnöissä otetaan huomioon myös FIAP:n biennaalikokoelmissa, FIAP Clubs World Cupissa tai nuorten biennaaleissa tai näyttelyissä olleet hyväksynnät. Niistä otetaan huomioon kuitenkin enintään 20 prosenttia arvonimen minimivaatimuksista.

AFIAP-hakemuksen 40 hyväksynnästä voi siis enintään 8 olla biennaaleista tai seuracupista. Vaadittavista 15 eri kuvasta ja 15 eri näyttelystä näistä voi tulla enintään 3. Vaadittavasta 8 eri maasta näistä voi tulla enintään 1 maa.

EFIAP-hakemuksen 250 hyväksynnästä voi siis enintään 50 olla biennaaleista tai seuracupista. Vaadittavista 30 eri näyttelystä näistä voi tulla enintään 6, vaadittavista 50 eri kuvasta näistä voi tulla enintään 10 ja vaadittavista 20 eri maasta näistä voi tulla enintään 4.
Biennaaleissa hyväksyntä on jo se, kun kuva on tullut valituksi Suomen kokoelmaan.

Seuracupissa kaikki kokoelmissa olevat kuvat eivät pääse näyttelyyn, vaan seuracup raaditetaan tavallisten näyttelyiden tapaan. (Suomen omassa seuracup-kilpailussa tulleet hyväksynnät eivät kerrytä FIAP-hyväksyntöjä, vaan hyväksyntä on saavutettava kansainvälisessä raadituksessa.)

 

Ei enää ”No title” -kuvia

Sekaannuksien ja väärinkäytösten välttämiseksi FIAP:n näyttelyissä ei ole enää hyväksyttävää käyttää kuvia nimettöminä. ”No title” ei siis enää riitä kuvan nimeksi eikä tällaisia nimettömien kuvien hyväksyntöjä enää jatkossa oteta huomioon arvonimiä haettaessa.

Jokaisella kuvalla on oltava nimi. Kahdella eri kuvalla ei saa olla täysin samaa nimeä. Kuvat pitää erotella toisistaan vähintään järjestysluvulla (esimerkiksi Winter, Winter 2, Winter 3 jne.).

Jos olet vahingossa vaihtanut näyttelyihin lähettämäsi kuvan nimeä ja kuvalla on hyväksyntöjä kahdella eri nimellä, kirjoita arvonimikaavakkeeseen näyttelyssä käytetyn nimen perään sulkuihin toinenkin nimi (kaikki käyttämäsi tämän kuvan nimet), esimerkiksi Winter (= Winter river = Winter landscape).

Tahattomasta virheestä ei rangaista, mutta tahallinen teko voi johtaa arvonimen menetykseen. Tiedota näistä virheistä aina selkeästi myös FIAP-yhteyshenkilölle, jotta tämä osaa pahoitella virheitä FIAP:lle.

FIAP:n henkilökortti (Life Card)

FIAP-yhteyshenkilö tekee henkilökorttihakemukset keskitetysti ja toimittaa ne  FIAP:lle kerran vuodessa yhdessä arvonimihakemusten kanssa. Hakemukseen tarvitaan hakevan henkilön valokuva. Kuva lähetetään sähköpostiosoitteeseen tapio.karjalainen@sksl.fi. (max 1 MB, 200 dpi)

Kameraseurojen diplomit

Kameraseurat voivat hakea CAFIAP (Club Artist FIAP) ja CEFIAP (Club Excellence FIAP) -arvonimiä. Näitä arvonimiä haettaessa otetaan huomioon seurahyväksynnät alkaen vuodesta 2006, jolloin järjestettiin ensimmäinen FIAP Clubs World Cup. Hyväksyntöjä on oltava vähintään 5 eri kuvaajalla. Jos joku kuvaaja kuuluu useampaan seuraan, hän voi olla mukana vain yhden seuran arvonimihakemuksessa. Hän voi käyttää hyväksyntöjään kuitenkin myös henkilökohtaisia arvonimiä hakiessaan.

CAFIAP: Vähintään 200 hyväksyntää, joista vähintään 40 hyväksyntää on oltava FIAP World Clubs Cupeissa tai muissa FIAP:n seuratapahtumissa. Seuran jäsenillä on oltava hyväksyntöjä vähintään 10 eri kansainvälisessä näyttelyssä vähintään 5 eri maassa. Hakemukseen on liitettävä viidestä kymmeneen kuvaa 5 eri kuvaajalta. Näiden kuvien on oltava eri kuvia, mitä seuran jäsenet ovat liittäneet henkilökohtaisiin arvonimihakemuksiinsa.

CEFIAP: Vähintään 1000 hyväksyntää, joista vähintään 200 hyväksyntää on oltava FIAP World Clubs Cupeissa tai muissa FIAP:n seuratapahtumissa. Seuran jäsenillä on oltava hyväksyntöjä vähintään 30 eri kansainvälisessä näyttelyssä vähintään 15 eri maassa. CEFIAPia voi hakea aikaisintaan 3 vuoden kuluttua CAFIAPista. Hakemukseen on liitettävä viidestä kymmeneen kuvaa 5 eri kuvaajalta. Näiden kuvien on oltava eri kuvia, mitä seuran jäsenet ovat liittäneet henkilökohtaisiin arvonimihakemuksiinsa.

FIAP KOROSTAA, ETTÄ NÄYTTELYHARRASTAJIEN JA ARVONIMIHAKIJOIDEN ON MUISTETTAVA KÄYTTÄÄ KUVILLAAN AINA SAMAA NIMEÄ – myös seuracupeissa ja biennaaleissa.

FIAP:n näyttelyissä ei ole sallittua käyttää kuvan nimen tilalla jatkossa vain ”NO TITLE” -mainintaa. Kuvilla on oltava aina nimi. Virheiden ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi tällaisien kuvien hyväksyntöjä ei voi ottaa mukaan arvonimihakemukseen.

Jos kuvalta puuttuu nimi luettelosta näyttelyjärjestäjän virheen vuoksi, tästä on syytä ottaa aina heti yhteyttä Suomen kameraseurojen liiton FIAP-yhteyshenkilöön.