SKsL:n TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Suomen Kameraseurojen Liitto Ry                      

I YLEISTÄ

Vuoden päätavoitteena on kasvavalle jäsenmäärälle kohdistettavan palvelutarjonnan  kehittäminen. Panostetaan monipuoliseen koulutustarjontaan, nuorisotoimintaan sekä seurojen välisen yhteistoiminnan kehittämiseen. Käynnistetään yhteinen kuvausprojekti,jonka tuotto kanavoidaan seuroille koulutustueksi.

Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan järjestöissä ja yhteisöissä (esim. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry), sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä Fédération International de l’Art Photographique:n (FIAP), Photographic Society of America:n (PSA) ja Glopal Photographic Union (GPU) kautta.

Toimintavuoden aikana tuodaan kameraseuratoimintaa esille eri tiedotusvälineissä ja tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen välille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Liitto tarjoaa jäsenseurojen henkilöjäsenille osallistumismahdolli­suuksia koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin valokuvaustapahtumiin.

Liiton toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1.KOULUTUS
1.1.Tuki jäsenseuroille
Liitto tukee kaikkea jäsenseurojensa järjestämää koulutustoimintaa. Tuen
saamisen edellytyksenä on, että a) kursseista tiedotetaan ajoissa Liiton
koko jäsenistölle ja b) muidenkin Liiton jäsenseurojen jäsenille tarjotaan
mahdollisuus osallistua koulutukseen

Kurssiohjelman  ja kouluttajan tulee olla Liiton hyväksymiä. Tuki myönnetään
hakemuksesta  ja  maksetaan kurssin jälkeen tilitystä vastaan. Hakemus- ja
tilityslomakkeita saa Liiton verkkosivuilta.

Liitto kartoittaa koulutustilanteen jäsenseuroissa ja auttaa niitä
kouluttajien löytämisessä.

1.2. Liiton organisoima koulutus
Liiton järjestämä koulutus painottuu kesäkurssiin ja viikonlopun kestäviin
työpajoihin.

Hyvinkään ja Pirkan opistojen kanssa aloitettua koulutusyhteistyötä pyritään laajentamaan muihinkin opistoihin eri puolilla Suomea.

Liitto pyrkii yhteistyössä Kuusamon opiston kanssa järjestämään kesäleirin Kuusamossa kesällä -16 ja tekemään siitä vuosittaisen.

1.3 Yhteistyökumppaneiden järjestämä koulutus Eri yhteistyökumppaneiden
koulutusta tuetaan tiedotuksella ja mahdollisesti organisoimalla
yhteisilmoittautumisia, -matkoja  ja –majoitusta.

Yksityiskohtaisemmat tiedot kursseista, ilmoittautumisohjeet jne. löytyvät
osoitteesta www.sksl.fi.

2. JäRJESTÖTOIMINTA

 Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään vuosinäyttelyn yhteydessä Lappeenrannassa 3.4.2016

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä.

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme yhteydessä muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin.

Hallitus myöntää liiton näyttelyissä menestyneille kuvaajille anomuksesta SKsL-arvonimiä  liiton  kokousten yhteydessä.

Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä.

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa.

3. NÄYTTELY- JA KILPAILUTOIMINTA SEKÄ LIITON ARVONIMET 

 Liitto toimeenpanee vuosittain kaksi näyttelyä, joiden käytännön

toteutuksesta vastaavat paikalliset jäsenseurat liiton tuella. Kevätkaudella
vuosinäyttely järjestetään Lappeenrannassa Kaakkois-Suomen Valokuvakeskuksessa, Galleria Pihatossa ajalla 2.4.2016 – 30.4.2016, Saimaan Kameraseura ry:n toimiessa järjestäjänä. Samaan aikaan järjestetään myös Saimaan Kameraseuran 70 –vuotis juhlanäyttely viereisessä Pehtoorin Tuvassa.

Syyskauden teemanäyttelyn teema ja paikka on vielä vahvistamatta.

Näyttelyiden järjestelyissä noudatetaan liiton hallituksen
hyväksymiä näyttelysääntöjä, jotka löytyvät mm. liiton verkkosivuilta.
Alle 30-vuotiaiden osallistumista liiton näyttelyihin tuetaan
puolittamalla heidän osallistumismaksunsa voimassaolevasta kuvamaksusta

Liiton uudet arvonimisäännöt tulevat voimaan 1.1.2016. Vanhojen sääntöjen mukaan voi arvonimiä hakea vielä 31.1.2016 saakka (siirtymäkausi).

4. SEURACUP   

Järjestetään  Suomen Seuracup, jonka voittajaseuran kokoelman kaikki kuvaajat saavat kunniakirjan ja lisäksi tuomaristo voi jakaa muita kunniakirjoja ja hyväksymisiä osallistujille. Kaikki  tarjotut kokoelmat lähetetään automaattisesti myös FIAP:n seuracupiin.

Suomen Seuracup järjestetään Syyskuussa 2016. Kuvien oltava perillä 24.9.2016.

Yhdeltä kuvaajalta voi olla vain 2 kuvaa seuran kokoelmassa. Kuvaaja voi osallistua vain yhden seuran kokoelmaan.

5. NUORISOTOIMINTA  

Nuorisotoiminta painottuu edelleen Nuoret valokuvaajat (lyhyemmin NVK) -yhteisön ympärille, jonka pääasiallinen julkaisukanava ja toimintapaikka on internetsivusto www.nuoretvalokuvaajat.fi. NVK toimii myös aktiivisesti Facebookissa omalla SKsL:n hallituksen nuorisojaoston ylläpitämällä sivullaan www.facebook.com/nuoretvalokuvaajat sekä facebook-ryhmällä https://www.facebook.com/groups/nvkryhma/. Aktiivisesti kasvavalla Facebook-sivullamme on tällä hetkellä jo noin 2300 ”fania”, jotka seuraavat toimintaamme. Suurin osa heistä on nuoria suomalaisia valokuvauksen harrastajia. Facebook-sivun sekä nettisivun kautta julkaisemme valokuvaukseen liittyviä nuorten kirjoittamia artikkeleita, haastatteluita ja tutoriaaleja, järjestämme valokuvakilpailuja, sekä tiedotamme liiton asioista ja kilpailuista sekä muista valokuva-alan kiinnostavista ja tuoreista uutisista. Pyrimme kesän 2015 tapaan toteuttamaan ”kesäsome”-kampanjan, jossa vieraskirjoittajat julkaisevat kesäloman aikana artikkeleita nvk:n sivuilla.

NVK:lla on lisäksi Flickr-kuvapalvelussa oma ryhmä, johon nuoret voivat lisätä valokuviaan sekä kommentoida toisten töitä.

Nuorten kurssitoiminta keskittyy kesälle, jolloin järjestetään nuorille suunnattu noin viikon mittainen valokuvausleiri tai useampi lyhyempi ”NVK Weekend” -valokuvausviikonloppu vuoden 2014 ja 2015 kesien tapaan. NVK Weekend -tapahtumia pyritään järjestämään jatkossa eri puolella Suomea yhteistyössä paikallisten kameraseurojen kanssa.

Tavoitteena on myös osallistua perinteisille Kuva & Kamera -messuille omalla osastolla, jolla olemme aiempina vuosina saaneet messuilla hyvin huomiota erilaisten workshopien, arvonnan ja oman studionurkkauksen myötä.

NVK on osallistumassa Nuori Kamera -kilpailun järjestämiseen ja tuomarointiin, mikäli Kamera-lehti on järjestämässä sitä tulevana vuonna.

Kehityskohteena on nuorten aktiivien innostaminen mukaan seuratoimintaan, sekä yhteistyön kehittäminen eri seurojen nuorisotoiminnan kanssa. Tavoitteena on myös etsiä aktiivisia uusia kirjoittajia ja vetäjiä NVK:n toimintaan.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Liitto on sekä International Federation of Photographic Art -järjestön (Fédération International de l’Art Photographique) eli FIAP:n että Photographic Society of America -järjestön eli PSA:n jäsen.

Välitetään ja tarkastetaan FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia. Tavoitteena on edelleen vahvistaa AFIAP- ja EFIAP-arvonimien lisäksi myös EFIAP-tasojen arvonimien sekä MFIAP-arvonimen hakua.

Osallistutaan FIAP:n biennaaleihin ja PSA:n jäsenseuroille tarkoitettuun kokoelmanäyttelyyn.

Tiedotetaan kansainvälisistä näyttelytoiminnasta liiton nettisivuilla ja Facebook –sivulla, Kamera-lehdessä sekä FIAP–kisaajien Facebook-ryhmässä.

Kannustetaan seuroja luomaan suoria kansainvälisiä yhteyksiä muihin kameraseuroihin ja alan harrastajiin. Tässä hyödynnetään FIAP-yhteyshenkilöiden verkostoa sekä edelleen vahvistetaan seurojen kansainvälisten asioiden vastaavien yhteistyötä.

Pohjoismaisten Kameraseurojen Liittojen  ja seurojen välinen yhteistyö o n käynnistynyt.

2016 aikana järjestetään ensimmäinen yhteispohjoismainen Nordic Circuit.

Kansainvälinen toiminta

Yhteistyö konkretisoituu 2016 järjestettävän Nordic Circuitin muodossa. Liitto hoitaa circuitin Suomen osuuden ja antaa Finland Circuitia varten kehitetyn ohjelmistonsa muiden pohjoismaiden käyttöön.

Liitto jatkaa Pohjoismaisen valokuvaneuvoston kehittämistyötä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden kanssa ja lähettää edustajansa sen kokouksiin. Yhteistyössä Norjan liiton edustajan kanssa luodaan esitys yhteispohjoismaisista näyttely- ja arvonimisäännöistä hyväksyttäviksi Göteborgin kokouksessa tammikuussa -16.

Liitto osallistuu Pohjoismaisen valokuvaneuvoston www-sivujen osoitteessa www.nordic.photo kehittämiseen ja esittelee siellä suomalaisia valokuvaajia.

Liitto toimittaa Seuracupin ja vuosi- ja teemanäyttelyjensä kuvat muihin Pohjoismaihin ja saattaa muista Pohjoismaista saamansa kuvat jasenistönsä katsottaviksi.

Kannustetaan henkilöjäseniä ottamaan osaa myös Global Photographic Unionin  eli UPI:n toimintaan ja Photographic Society of American eli PSA:n toimintaan.

 

Lisätään kansainvälisten näyttelyiden tarjontaa.  Järjestetään 8. Finland Digital Circuit. Valitaan 4-5 jäsenseuraa, jotka toimivat paikallisten Salonien järjestäjinä liiton tuella.

Liitto myöntää suojeluksensa myös muille mahdollisille vuonna 2016 Suomessa järjestettäville kansainvälisille näyttelyille.

Tuetaan seurojen omia kansainvälisiä näyttelyjä antamalla Photoportal-järjestelmä heille

käyttöönsä ja opastamalla heitä sen käytössä. Photoportal-järjestelmän palvelutasoa pidetään yllä.

Tavoitteena on myös järjestää Suomessa vähintään yksi kansainvälinen näyttely.

 

7. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Tapahtumista ja ajankohtaisista valokuvaukseen liittyvistä aiheista laaditaan lehdistötiedotteita, jotka jaetaan laajasti ympäri Suomea. Hyödynnetään myös sosiaalista mediaa.

Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan, ja ne julkaistaan myös sähköisenä kotisivuilla.

Esitellään jäsenseurojen toimintaa liiton sivuilla.

Kotisivuille (http://www.sksl.fi/) tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä. Kotisivuilla tiedotetaan liiton toiminnasta ja laaditaan tietopankki kameraseuratoiminnasta.

Kamera-lehden Seurat toimivat-palstalla tiedotetaan liiton ja jäsenseurojen  toiminnasta.

Liitto jakaa myös tietoa seuran perustamista varten ja tarjoaa asiantuntija-apua perustamiskokoukseen. Lisäksi kotisivuilta löytyy tietoa yhdistystoiminnan teknisistä asioista.

Tiedotetaan SKsL:oon liittymisestä seuroille ja harrastajaryhmille, jotka eivät vielä ole jäseniämme.

Tiedotuksessa otetaan huomioon SKsL:n päätavoitteet toimintavuodelle 2016.

 

 

 

8. TARVIKEVÄLITYS

Myydään mm, Circuit-kirjoja ja näyttelyluetteloita. Tarjotaan mahdollisuutta tehdä postikortteja omista kuvista. Myynnissä olevia tuotteita esitellään liiton kotisivuilla. Välitetään liiton hopeisia sekä seuratoiminnan kultaisia ansiomerkkejä anomusten perusteella.

9. KOTISIVU- JA SÄHKÖPOSTIPALVELIN   

Vuokrataan kotisivu- ja sähköpostipalvelintilaa.Tarjotaan jäsenseuroille levytilaa niiden omien kotisivujen käyttöön.

Sähköpostit  hallitukselle on järjestetty Office 365 E3:n avulla. Se sisältää ladattavat officetuotteet työasemille. Jäsenseurojen sähköpostit ovat Office 365 E1 tuotteella toteutettu. Microsoft tarjoaa nämä hyvin edullisesti nonproofit järjestöille (yleishyödyllisille ja voittoa tuottamattomille järjestöille) Office365 sisältää myös Skype for Business tuotteen jolla voidaan järjestää laadukkaita kokouksia ja webinaarioita. Yhteisten dokumenttien, kuten tämä, editointi sujuu Onedriven kautta.

Woima-hostingilta on vuokrattu koko palvelin jossa pyörii virtualisointialusta VMware ESXI 6.0. Tälle alustalle on asennettu PhotoPortal Windows palvelin ja 3 Debian Linux palvelinta. Niillä on tarkoitus pyöriä Web-palvelin, Vitka-palvelin ja liiton kisojen kuvien latauspalvelin.

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Jäsenmaksu vuodelle 2016 on 8 €/jäsen, minimimaksu 80 €/seura.

Jäsenmaksulla seuran jäsenellä on oikeus osallistua liiton näyttelyihin ja koulutuksiin sekä

kansainväliseen toimintaan (FIAP,PSA,GPU)

Lisäksi toimintaa rahoitetaan opetusministeriön ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n apurahoilla.

Liitto toteuttaa Kaatuneiden Muistosäätiön kuvausprojektin Sankarihaudat Suomessa.Projektin tuotto kanavoidaan koulutustukena projektiin osallistuville seuroille.

Merkittävimmät menoerät ovat näyttely- ja kilpailukulut, kokouskulut, tiedotustoiminta sekä koulutuksen järjestäminen.