SKsL:n TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Suomen Kameraseurojen Liitto Ry                      

Vuoden päätavoitteena on Liiton palvelutarjonnan vahva edelleenkehittäminen. Panostetaan mm. monipuoliseen koulutustarjontaan, nuorisotoimintaan,  seurojen välisen yhteistoiminnan kehittämiseen, sekä kansainväliseen toimintaan.  Samoin tehdään valmiiksi yhteinen kuvausprojekti, jonka tuotosta merkittävä osa kanavoidaan seurojen koulutustueksi. Toimintavuoden aikana huomioidaan Suomi 100 vuotta juhlavuosi.

Vuosi 2017 on liiton 85. toimintavuosi.

Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan järjestöissä ja yhteisöissä (esim. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry), sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä Fédération International de l’Art Photographique:n (FIAP), Photographic Society of America:n (PSA) ja Global Photographic Union (GPU) kautta sekä NFFF – Nordisk Forbund For Fotography/ Nordiska Förbundet För Fotographi / Pohjoismaiden Valokuvaliitto

Toimintavuoden aikana tuodaan kameraseuratoimintaa esille eri tiedotusvälineissä ja tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen välille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Liitto tarjoaa jäsenseurojen henkilöjäsenille osallistumismahdollisuuksia koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin valokuvaustapahtumiin.

Liiton toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1.KOULUTUS

1.KOULUTUS
1.1.Tuki jäsenseuroille
Liitto tukee kaikkea jäsenseurojensa järjestämää koulutustoimintaa. Tuen
saamisen edellytyksenä on, että a) kursseista tiedotetaan ajoissa Liiton
koko jäsenistölle ja b) muidenkin Liiton jäsenseurojen jäsenille tarjotaan
mahdollisuus osallistua koulutukseen.

Kurssiohjelman ja kouluttajan tulee olla Liiton hyväksymiä. Tuki myönnetään
hakemuksesta ja maksetaan kurssin jälkeen tilitystä vastaan. Hakemus- ja
tilityslomakkeita saa Liiton verkkosivuilta.

Liitto kartoittaa koulutustilanteen jäsenseuroissa ja auttaa niitä
kouluttajien löytämisessä.

Liiton kesäkurssin järjestämisestä kesällä -17 on alustavasti sovittu Tampereen Valokuvausseuran kanssa.

Liitto järjestää useammasta kahden päivän viikonlopusta koostuvat kuvankäsittely- ja kuvamassojenhallintakoulutukset Hyvinkään Opistolla. Hyvinkään Opiston kanssa jo parin vuoden ajan kestänyttä yhteistyömallia laajennetaan muillekin paikkakunnille eri puolella Suomea.

Erityyppisiä valokuvauskursseja järjestetään liiton toimesta ja sen avustuksella eri puolella Suomea.

Tiedot kulloinkin ajankohtaisista koulutuksista löytyvät aina liiton kotisivuilta.

1.2. Liiton organisoima koulutus
Liiton järjestämä koulutus painottuu kesäkurssiin ja viikonlopun kestäviin
työpajoihin.

1.3 Yhteistyökumppaneiden järjestämä koulutus.

Eri yhteistyökumppaneiden koulutusta tuetaan tiedotuksella ja mahdollisesti organisoimalla yhteisilmoittautumisia, -matkoja ja -majoitusta.

Yksityiskohtaisemmat tiedot kursseista, ilmoittautumisohjeet jne. löytyvät
osoitteesta www.sksl.fi.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään vuosinäyttelyn yhteydessä 2.4.2017 Turussa

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä Helsingissä.

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme yhteydessä muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin.

Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä.

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa.

3. NÄYTTELY- JA KILPAILUTOIMINTA SEKÄ LIITON ARVONIMET

Liitto toimeenpanee vuosittain kaksi näyttelyä, joiden käytännön
toteutuksesta vastaavat paikalliset jäsenseurat liiton tuella. Kevätkaudella
vuosinäyttely järjestetään Turussa 1.-30.4.2017, Turun Kamerat ry:n toimiessa järjestäjänä.

Vuosinäyttelyn yhteydessä järjestetään liiton eminenssikuvaajien näyttely ”Vuosikymmenten kuvatimantteja”

Syyskauden teemanäyttelyn teema liittyy itsenäisyyteen ja sen järjestää Helsingin Kameraseura ry . Avajaiset 02.12.2017.

Näyttelyiden järjestelyissä noudatetaan liiton hallituksen
hyväksymiä näyttelysääntöjä, jotka löytyvät liiton verkkosivuilta.
Alle 30-vuotiaiden osallistumista liiton näyttelyihin tuetaan
puolittamalla heidän osallistumismaksunsa voimassaolevasta kuvamaksusta.

SKsL arvonimeä on haettava 31.1.2017 loppuun mennessä ja sen luovutus hakijalle tapahtuu Liiton Vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä.

Finland International Digital Circuit järjestetään yhdeksännen kerran.

Pyritään saamaan mukaan pari uutta kameraseuraa.

4. SEURACUP

Järjestetään Suomen Seuracup, jonka voittajaseuran kokoelman kaikki kuvaajat saavat kunniakirjan ja lisäksi tuomaristo voi jakaa muita kunniakirjoja ja hyväksymisiä osallistujille. Kaikki tarjotut kokoelmat lähetetään automaattisesti myös FIAP:n seuracupiin.

Suomen Seuracup järjestetään lokakuussa 2017.

Yhdeltä kuvaajalta voi olla vain 2 kuvaa seuran kokoelmassa. Kuvaaja voi osallistua vain yhden seuran kokoelmaan. Säännöt löytyvät Liiton sivuilta.

5. NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoiminta painottuu Nuoret valokuvaajat (lyhyemmin NVK) -yhteisön ympärille, jonka pääasiallinen julkaisukanava ja toimintapaikka on Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/nuoretvalokuvaajat (lisäksi meillä on Facebook-ryhmä https://www.facebook.com/groups/nvkryhma/). Julkaisemme lisäksi nuoria kiinnostavia artikkeleita internetsivustolla www.nuoretvalokuvaajat.fi. Aktiivisesti kasvavalla Facebook-sivullamme on tällä hetkellä jo lähes 4000 seuraajaa. Toimimme lisäksi aktiivisesti Instagramissa tunnuksella @nuoretvalokuvaajat. Siellä seuraajiamme on jo yli 4000. Suurin osa heistä on nuoria suomalaisia valokuvauksen harrastajia. Facebook-sivun, nettisivun ja Instagramin kautta julkaisemme valokuvaukseen liittyviä nuorten kirjoittamia artikkeleita, haastatteluita ja tutoriaaleja, järjestämme valokuvakilpailuja, sekä tiedotamme liiton asioista ja kilpailuista sekä muista valokuva-alan kiinnostavista ja tuoreista uutisista. Pyrimme kesän 2016 tapaan toteuttamaan ”kesäsome”-kampanjan, jossa vieraskirjoittajat julkaisevat kesäloman aikana artikkeleita NVK:n sivuilla.

NVK Local –aluetoiminta on lähtenyt hyvään vauhtiin, ja toimintaa on tarkoitus laajentaa uusiin kaupunkeihin tulevana vuonna. Local-vetäjien avulla tavoitteena on tukea nuorten valokuvausharrastustoimintaa ja järjestää tapahtumia ympäri Suomen, sekä luoda yhteyksiä nuorten ja paikallisten kameraseurojen välille.

Nuorten kurssitoiminta keskittyy kesälle, jolloin on tarkoitus järjestää nuorille suunnattu noin viikon mittainen valokuvausleiri Joutsenon Opistossa sekä lyhyempi ”NVK Weekend” -valokuvausviikonloppu Helsingissä.

Tavoitteena on myös osallistua perinteisille Kuva & Kamera -messuille omalla osastolla, jolla olemme aiempina vuosina saaneet messuilla hyvin huomiota erilaisten workshopien, arvonnan, valokuvanäyttelyn ja oman studionurkkauksen myötä.

NVK on osallistumassa Nuori Kamera -kilpailun järjestämiseen ja tuomarointiin, mikäli Kamera-lehti on järjestämässä sitä tulevana vuonna.

Kehityskohteena on NVK Local –toiminnan edistäminen ja koko NVK-brändin kasvattaminen koko Suomen nuorten tuntemaksi ”kaikkien nuorten valokuvausharrastajien yhteiseksi yhteisöksi”.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Liitto on sekä International Federation of Photographic Art -järjestön (Fédération International de l’Art Photographique) eli FIAP:n että Photographic Society of America -järjestön eli PSA:n jäsen.

Välitetään ja tarkastetaan FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia. Tavoitteena on edelleen vahvistaa AFIAP- ja EFIAP-arvonimien lisäksi myös EFIAP-tasojen arvonimien sekä MFIAP-arvonimen hakua.

Osallistutaan FIAP:n seuracupiin ja biennaaleihin sekä PSA:n jäsenseuroille tarkoitettuun kokoelmanäyttelyyn. Haetaan vuoden 2020 Luontobiennaalin järjestämisoikeuksia. Tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua FIAP:n vuoden 2017 Photomeeting -tapahtumaan Kiinassa 6 -17.8.2017.

Tiedotetaan kansainvälisestä näyttelytoiminnasta liiton nettisivuilla ja Facebook –sivulla, Kamera-lehdessä sekä FIAP–kisaajien Facebook-ryhmässä.

Kannustetaan seuroja luomaan suoria kansainvälisiä yhteyksiä muihin kameraseuroihin ja alan harrastajiin. Tässä hyödynnetään FIAP-yhteyshenkilöiden verkostoa sekä edelleen vahvistetaan seurojen kansainvälisten asioiden vastaavien yhteistyötä.

Liitto toimittaa Seuracupin ja vuosi- ja teemanäyttelyjensä kuvat muihin Pohjoismaihin ja saattaa muista Pohjoismaista saamansa kuvat jäsenistönsä katsottaviksi.

Kannustetaan henkilöjäseniä ottamaan osaa myös Global Photographic Unionin  eli GPU:n toimintaan ja Photographic Society of American eli PSA:n toimintaan.

Lisätään kansainvälisten näyttelyiden tarjontaa.  Järjestetään 9. Finland Digital Circuit. Valitaan 4-5 jäsenseuraa, jotka toimivat paikallisten Salonien järjestäjinä liiton tuella.

Liitto myöntää suojeluksensa myös muille mahdollisille vuonna 2017 Suomessa järjestettäville kansainvälisille näyttelyille.

Tuetaan seurojen omia kansainvälisiä näyttelyjä antamalla Photoportal-järjestelmä heille käyttöönsä ja opastamalla heitä sen käytössä. Photoportal-järjestelmän palvelutasoa pidetään yllä.

Tavoitteena on myös järjestää Suomessa vähintään yksi kansainvälinen näyttely.

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismaisten Kameraseurojen Liittojen ja seurojen välinen yhteistyö on käynnistynyt.

Ensimmäisenä uusi yhteistyö realisoitui syksyllä -16 neljän Pohjoismaan yhteisesti järjestämässä 1st Nordic Circuitissa. Vastaava tullaan jatkossa järjestämään vuosittain.

Vuoden 2017 aikana järjestetään ensimmäisen kerran toinen jatkossa vuosittain järjestettävä yhteispohjoismainen tapahtuma, Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu, Nordiska Fotomästerskapet. Ensimmäisen sellaisen kuvien viimeinen jättöpäivä on 30.4. 2017.

Pohjoismainen näyttely- ja arvonimisäännöstö on tekeillä. Jatkossa kaikkien pohjoismaisten liittojen jäsenseurojen jäsenet voivat hakea myös pohjoismaisia arvonimiä Pohjoismaisen Valokuvausliiton suojeluksessa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä saavuttamansa menestyksen perusteella.

Pohjoismaiselle Valokuvausliitolle on luotu oma www-sivustonsa osoitteeseen www.nordic.photo. Sieltä löytyy mm. jäsenmaitten itsensä esille nostamia valokuvaajia ja galleria, johon kaikilla pohjoismaisten liittojen jäsenseurojen jäsenillä on oikeus lähettää omia kuviaan esiteltäviksi.

Suomi on vahvasti mukana Pohjoismaisen Valokuvausliiton kehittämistyössä osallistuen sen kaikkiin kokouksiin ja sen sisälle perustettuihin työryhmiin.

SKsL:n edustajat ovat tuomaroineet Norjan liiton kevätnäyttelyn sarjoista kolme ja suomalaiset kameraseuratkin ovat jo tuomaroineet toisten pohjoismaisten seurojen vuosikisoja. Tätä toimintaa on tarkoitus voimakkaasti kehittää.

7. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Tapahtumista ja ajankohtaisista valokuvaukseen liittyvistä aiheista laaditaan lehdistötiedotteita, jotka jaetaan laajasti ympäri Suomea. Hyödynnetään myös sosiaalista mediaa.

Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan, ja ne julkaistaan myös sähköisenä kotisivuilla.

Esitellään jäsenseurojen toimintaa liiton sivuilla.

Kotisivuille (http://www.sksl.fi/) tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä. Kotisivuilla tiedotetaan liiton toiminnasta ja laaditaan tietopankki kameraseuratoiminnasta.

Kamera-lehden Seurat toimivat-palstalla tiedotetaan liiton ja jäsenseurojen toiminnasta.

Liitto jakaa myös tietoa seuran perustamista varten ja tarjoaa asiantuntija-apua perustamiskokoukseen. Lisäksi kotisivuilta löytyy tietoa yhdistystoiminnan teknisistä asioista.

Tiedotetaan SKsL:oon liittymisestä seuroille ja harrastajaryhmille, jotka eivät vielä ole jäseniämme.

Tiedotuksessa otetaan huomioon SKsL:n painopistealueet ja päätavoitteet toimintavuodelle 2017.

8. TARVIKEVÄLITYS

Myydään mm, Circuit-kirjoja ja näyttelyluetteloita. Tarjotaan mahdollisuutta tehdä postikortteja omista kuvista. Myynnissä olevia tuotteita esitellään liiton kotisivuilla. Välitetään liiton hopeisia sekä seuratoiminnan kultaisia ansiomerkkejä anomusten perusteella.

9. KOTISIVU- JA SÄHKÖPOSTIPALVELIN

Liitolla on käytössä vuokrapalvelin Woima Hosting –konesalissa.

Liiton sähköpostit on toteutettu Office 365 avulla.

Microsoft tarjoaa nämä hyvin edullisesti  yleishyödyllisille ja voittoa tuottamattomille järjestöille. Office365 sisältää myös Skype for Business tuotteen jolla voidaan järjestää laadukkaita verkkokokouksia. Yhteisten dokumenttien, kuten tämä, editointi sujuu Onedriven kautta.

Woima-hostingilta on vuokrattu koko palvelin jossa pyörii virtualisointialusta VMware ESXI 6.0. Tälle alustalle on asennettu PhotoPortal Windows palvelin ja 3 Debian Linux palvelinta. Niillä on tarkoitus pyöriä Web-palvelut.

Kehitetään edelleen Photoportalia ja päivitetään palvelin uudempaan versioon.

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Jäsenmaksu vuodelle 2017 on 8 €/jäsen.

Jäsenmaksu laskutetaan 31.12.2016 tilanteen mukaan, täydennys vuoden aikana jos tulee lisää jäseniä, minimimaksu 80 €/seura.

Jäsenmaksulla seuran jäsenellä on oikeus osallistua liiton näyttelyihin ja koulutuksiin sekä kansainväliseen toimintaan (FIAP,PSA,GPU,NFFF)

Lisäksi toimintaa rahoitetaan opetusministeriön ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n apurahoilla.

Liitto jatkaa Kaatuneiden Muistosäätiön kuvausprojektin Sankarihaudat Suomessa toteuttamista. Projektin tuotosta kanavoidaan merkittävä osa  koulutustukena projektiin osallistuville seuroille.

Merkittävimmät menoerät ovat näyttely- ja kilpailukulut, kokouskulut, tiedotustoiminta sekä koulutuksen järjestäminen.

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio.