SKsL:n TOIMINTASUUNNITELMA 2018

I YLEISTÄ

Vuoden päätavoitteena on kasvavalle jäsenmäärälle kohdistettavan palvelutarjonnan  kehittäminen. Panostetaan monipuoliseen koulutustarjontaan, nuorisotoimintaan sekä seurojen välisen yhteistoiminnan kehittämiseen.

Suomen Kameraseurojen Liitto toimii jäsentensä edunvalvojana valokuvausalan järjestöissä ja yhteisöissä (esim. Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry), sekä ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä Fédération International de l’Art Photographique:n (FIAP), Photographic Society of America:n (PSA) ja Global Photographic Union (GPU) ja NFFF:n kautta.

Toimintavuoden aikana tuodaan kameraseuratoimintaa esille eri tiedotusvälineissä ja tapahtumissa, sekä luodaan aktiivista yhteistyötä seurojen välille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Liitto tarjoaa jäsenseurojen henkilöjäsenille osallistumismahdollisuuksia koulutukseen, nuorisotoimintaan, koti- ja ulkomaisiin näyttelyihin ja erilaisiin valokuvaustapahtumiin.

Liiton toiminnasta vastaavat toiminnanjohtaja ja hallituksen jäsenet sovitun työnjaon mukaisesti.

II VARSINAINEN TOIMINTA

1.KOULUTUS

1.1.Tuki jäsenseuroille.

Liitto tukee kaikkea jäsenseurojensa järjestämää koulutustoimintaa. Tuen saamisen edellytyksenä on, että a) kursseista tiedotetaan ajoissa Liiton koko jäsenistölle ja b) muidenkin Liiton jäsenseurojen jäsenille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulutukseen. Kurssiohjelman ja kouluttajan tulee olla Liiton hyväksymiä. Tuki myönnetään hakemuksesta ja maksetaan kurssin jälkeen tilitystä vastaan. Hakemus- ja tilityslomakkeita saa Liiton verkkosivuilta. Liitto kartoittaa koulutustilanteen jäsenseuroissa ja auttaa niitä kouluttajien löytämisessä.

1.2. Liiton organisoima koulutus

Liiton järjestämä koulutus painottuu ja viikonlopun kestäviin työpajoihin.

Liitto järjestää useammasta kahden päivän viikonlopusta koostuvat kuvankäsittely- ja kuvamassojenhallintakoulutukset Hyvinkäällä ja Vantaalla pyrkien järjestämään niitä myös eri puolilla Suomea.

Koulutuksissa kurssilaiset käyttävät omia kannettavia tietokoneitaan ja niiltä löytyviä Adobe Photoshop CC ja Lightroom Classic CC -ohjelmia. Näin toimittaessa kurssit voidaan toteuttaa edullisemmin. Niiden järjestämiseksi ei tarvitse atk-luokkaa, riittää, että löytyy luokkahuone, jossa on videotykki ja pöytätilaa kurssilaisia varten.

Hyvinkään Opiston kanssa jo useamman vuoden ajan kestänyttä yhteistyömallia laajennetaan muillekin paikkakunnille eri puolella Suomea.

Ylivieskan Raudaskylän Kristillisen opiston kanssa keväällä -17 aloitettu yhteistyö jatkuu. Siellä järjestetään useammasta kahden päivän viikonlopusta koostuva kuvamassojenhallintakoulutus talven aikana. Helmikuussa järjestetään Kuvankäsittely II -koulutus.

Erityyppisiä valokuvauskursseja järjestämään liiton toimesta ja sen avustuksella eri puolella Suomea.

1.3 Yhteistyökumppaneiden järjestämä koulutus.

Eri yhteistyökumppaneiden koulutusta tuetaan tiedotuksella ja mahdollisesti organisoimalla yhteisilmoittautumisia, -matkoja ja –majoitusta. Yksityiskohtaisemmat tiedot kursseista, ilmoittautumisohjeet jne. löytyvät osoitteesta www.sksl.fi.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 11.3.2018 vuosinäyttelyn yhteydessä Vantaalla.

Sääntömääräinen syyskokous järjestetään teemanäyttelyn yhteydessä Pieksämäellä 18.11.2018.

Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n jäsenjärjestönä olemme yhteydessä muihin valokuvausalalla toimiviin järjestöihin ja olemme mukana Kuva- ja Kamera-messuilla 2 – 4.3.2018 valokuvajärjestöjen yhteisosastolla, missä tarkoituksena kerätä Kopiosto-valtakirjoja ja markkinoida kameraseurojen jäsenyyttä.

Ylläpidetään huomionosoitusrekisteriä.

Hallitus kokoontuu vuosittain vähintään neljä kertaa.

3. LIITON NÄYTTELY- JA KILPAILUTOIMINTA SEKÄ LIITON ARVONIMET

Liitto toimeenpanee vuosittain kaksi näyttelyä, joiden käytännön
toteutuksesta vastaavat paikalliset jäsenseurat liiton tuella. Kevätkaudella
vuosinäyttely järjestetään Vantaalla 10.3.2018 alkaen, Vantaan Fotokerho ry:n toimiessa järjestäjänä.

Syyskauden teemanäyttelyn teemanäyttely järjestetään Pieksämäellä, avajaiset 17.11.2018  Pieksämäen Kameraseura ry:n toimiessa järjestäjänä. Näyttelyn teema ”Aito”.

Näyttelyiden järjestelyissä noudatetaan liiton hallituksen hyväksymiä näyttelysääntöjä, jotka löytyvät mm. liiton verkkosivuilta.  Alle 29-vuotiaiden osallistumista liiton näyttelyihin tuetaan puolittamalla heidän osallistumismaksunsa voimassaolevasta kuvamaksusta.

Liitto myöntää liiton näyttelyissä menestyneille kuvaajille anomuksesta SKsL-arvonimiä vuosinäyttelyn avajaisten yhteydessä. Liiton päivitetyt arvonimisäännöt astuvat voimaan 1.1.2018, mutta vanhoilla arvonimisäännöillä voi hakea liiton arvonimeä vielä 31.1.2018 asti.

4. SEURACUP

Järjestetään Suomen Seuracup, jonka voittajaseuran kokoelman kaikki kuvaajat saavat kunniakirjan ja lisäksi tuomaristo voi jakaa muita kunniakirjoja ja hyväksymisiä osallistujille.

Suomen Seuracup järjestetään syys- lokakuussa 2018. Kuvien oltava perillä sääntöjen määräämänä aikana ja tavalla.

Yhdeltä kuvaajalta voi olla vain 2 kuvaa seuran kokoelmassa. Kuvaaja voi osallistua vain yhden seuran kokoelmaan. SKsL lähettää kuvakokoelmat edelleen FIAP Clubs World Cupiin.

5. NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoiminta tulee muuttumaan vuonna 2018. Nuoret valokuvaajat jonka toiminnasta on käytännössä koostunut liiton nuorisotoiminta, muuttuu omaksi toimintaryhmäksi. Toiminta jatkuu kuitenkin entisellään, eli sivustolla www.nuoretvalokuvaajat.fi julkaistaan valokuvausaiheisia artikkeleita, julkaistaan NVK:n tapahtumia, kerrotaan Local –toiminnasta ja on ohjaajien yhteystiedot.

Pääasiallinen viestintäkanava on Facebook ja Instagram, koska sitä kautta on helppo tavoittaa 16 – 28 vuotiaita. Sosiaalisessa mediassa NVK:lla on yli 10 000 seuraajaa (Facebook +4300, Instagram +6300), ja suunta on jatkuvasti kasvava.

Nuoret valokuvaajat järjestävät eri puolella Suomea kymmeniä valokuvausaiheisia tapahtumia, kuten kuvakävelyitä, valokuvausleirejä, työpajoja ja muita vapaamuotoisempia valokuvausaiheisia tapahtumia.

Lisäksi NKV osallistuu Kuva & Kamera –messuille, joka järjestetään maaliskuussa. Messuilla tavoittaa runsaan määrän nuoria harrastuksesta kiinnostuneita henkilöitä, ja NVK:n ohjaajat ovat esiintyneet lavoilla pitämässä työpajoja ja luentoja.

Vuonna 2016 perustettu Local toiminnan kehittäminen jatkuu. Räjähdysmäisen alun jäljiltä pyritään kasvattamaan nyt toiminnan piirissä olevia kaupunkeja lisäämällä local –ohjaajien määrää sen sijaan, että haalisimme lisää uusia kaupunkeja. Tällä hetkellä mukana on 13 kaupunkia: Helsinki, Joensuu, Kuopio, Tampere, Kotka, Turku, Pori, Vaasa, Hämeenlinna, Lahti, Toholampi, Jyväskylä ja Ylivieska.

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

 Liitto on sekä International Federation of Photographic Art -järjestön (Fédération International de l’Art Photographique) eli FIAP:n että Photographic Society of America -järjestön eli PSA:n jäsen.

Välitetään ja tarkastetaan FIAP:n arvonimi- ja henkilökorttihakemuksia. Tavoitteena on edelleen vahvistaa AFIAP- ja EFIAP-arvonimien lisäksi myös EFIAP-tasojen arvonimien sekä MFIAP-arvonimen hakua.

Osallistutaan FIAP:n biennaaleihin ja PSA:n jäsenseuroille tarkoitettuun kokoelmanäyttelyyn. Tiedotetaan mahdollisuudesta osallistua FIAP:n vuoden 2018 yleiskokoukseen Etelä-Afrikassa.

Tiedotetaan kansainvälisestä näyttelytoiminnasta liiton nettisivuilla ja Facebook –sivulla, Kamera-lehdessä sekä FIAP–kisaajien Facebook-ryhmässä.

Kannustetaan seuroja luomaan suoria kansainvälisiä yhteyksiä muihin kameraseuroihin ja alan harrastajiin. Tässä hyödynnetään FIAP-yhteyshenkilöiden verkostoa sekä edelleen vahvistetaan seurojen kansainvälisten asioiden vastaavien yhteistyötä.

Liitto toimittaa Seuracupin ja vuosi- ja teemanäyttelyjensä kuvat muihin Pohjoismaihin ja saattaa muista Pohjoismaista saamansa kuvat jasenistönsä katsottaviksi.

Kannustetaan henkilöjäseniä ottamaan osaa myös Global Photographic Unionin eli GPU:n toimintaan ja Photographic Society of American eli PSA:n toimintaan.

Lisätään kansainvälisten näyttelyiden tarjontaa.  Järjestetään 10. Finland Digital Circuit. Valitaan 4 – 5 jäsenseuraa, jotka toimivat paikallisten Salonien järjestäjinä liiton tuella.

Liitto myöntää suojeluksensa myös muille mahdollisille vuonna 2018 Suomessa järjestettäville kansainvälisille näyttelyille.

Tuetaan seurojen omia kansainvälisiä näyttelyjä antamalla Photoportal-järjestelmä heidän käyttöönsä ja opastamalla heitä sen käytössä. Photoportal-järjestelmän palvelutasoa pidetään yllä.

Tavoitteena on myös järjestää Suomessa vähintään yksi kansainvälinen näyttely.

6.1.  Pohjoismainen yhteistyö

Suomi on vahvasti mukana Pohjoismaisen Valokuvausliiton kehittämistyössä osallistuen sen kaikkiin kokouksiin ja sen sisälle perustettuihin työryhmiin. Suomen nykyisiin päävastuualueisiin kuuluvat:

  1. Pohjoismaisten arvonimien käsittelyn sisältäen kaiken näyttelydatan keräämisen ja ylläpidon sekä arvonimihakemusten tarkistamisen. Arvonimien hakemislomakkeet teki Suomi.
  2. Instagramissa julkaistaan kaikissa Nordic Circuiteissa ja Pohjoismaisissa valokuvamestaruuskisoissa palkitut kuvat. Suomi on luonut hakusanajärjestelmän, jota hyväksikäyttäen kaikki hyväksyntöjä saaneet valokuvaajat saavat kuvansa esille NFFF:n Instagram syötteessä @nordicsocietyofphotograpy. Tämä on ainutkertaista maailmassa ja vuoden 2018 aikana järjestelmää laajennetaan kattamaan myös seuratason julkaisutoiminta

Pohjoismaisten Kameraseurojen Liittojen ja seurojen välinen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja sille on selkeästi ollut oma tilauksensa.

2nd Nordic Circuit järjestetään syksyllä -17. Suomen osalta kuvat arvostellaan Kuopion kameraseuran ja Turun kameroiden toimesta.

Vuoden 2018 aikana järjestetään toinen Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailu, Nordiska Fotomästerskapet. Kuvien viimeinen jättöpäivä on 15.4. 2018. Suomi järjesti ensimmäisen sellaisen ja on luvannut tukea Tanskaa heidän järjestäessä toisen.

Pohjoismainen näyttely- ja arvonimisäännöstö on valmis. Kaikkien pohjoismaisten liittojen jäsenseurojen jäsenet voivat nyt hakea pohjoismaisia arvonimiä Pohjoismaisen Valokuvausliiton suojeluksessa Pohjoismaissa järjestetyissä kansainvälisissä näyttelyissä ja Pohjoismainen valokuvamestaruuskilpailussa saavuttamansa menestyksen perusteella.

Ensimmäisellä 31.8. päättyneellä hakukierroksella NMiF/b -arvonimiä myönnettiin kuusi; yksi Norjaan, yksi Tanskaan ja neljä Suomeen.

Pohjoismainen valokuvausliitto jakaa kussakin jäsenmaassaan yhden vuosittaisen 500 €:n työskentelystipendin. Sitä haetaan Pohjoismaisen valokuvausliiton hallitukselta ja se voidaan myöntää johonkin sen jäsenliitoista kuuluvalle valokuvaajalle tai kameraseuralle.

Vuonna 2017 hakemus tulee jättää lokakuun loppuun mennessä. Vuodesta 2018 lähtien maaliskuun loppuun mennessä.

Suomi on vahvasti mukana Pohjoismaisen Valokuvausliiton kehittämistyössä osallistuen sen kaikkiin kokouksiin ja sen sisälle perustettuihin työryhmiin. Suomen nykyisiin päävastuualueisiin kuuluvat:

– Pohjoismaisten arvonimien käsittelyn sisältäen kaiken näyttelydatan keräämisen ja ylläpidon sekä arvonimihakemusten tarkistamisen. Arvonimien hakemislomakkeet teki Suomi.

– Instagram. Instagramissa julkaistaan kaikissa Nordic Circuiteissa ja Pohjoismaisissa valokuvamestaruuskisoissa palkitut kuvat. Suomi on luonut hakusanajärjestelmän, jota hyväksikäyttäen kaikki hyväksyntöjä saaneet valokuvaajat saavat kuvansa esille NFFF:n Instagram syötteessä @nordicsocietyofphotograpy.

 7. JULKAISU- JA TIEDOTUSTOIMINTA

Tapahtumista ja ajankohtaisista valokuvaukseen liittyvistä aiheista laaditaan lehdistötiedotteita, jotka jaetaan laajasti ympäri Suomea. Liitto hyödyntää myös sosiaalista mediaa.

Jäsenkirjeitä lähetetään tarpeen mukaan, ja ne julkaistaan myös sähköisenä kotisivuilla.

Esitellään jäsenseurojen toimintaa liiton sivuilla.

Kotisivuille (http://www.sksl.fi/) tuotetaan jatkuvasti uutta sisältöä. Kotisivuilla tiedotetaan liiton toiminnasta, ja sinne laaditaan tietopankki kameraseuratoiminnasta.

Kamera-lehden Seurat toimivat -palstalla tiedotetaan liiton ja jäsenseurojen toiminnasta. Lehteen tarjotaan myös liiton toimintaa esitteleviä artikkeleita. Ulospäin suuntautuvaa tiedotustoimintaa vahvistetaan muutenkin.

Liitto jakaa tietoa seuran perustamista varten ja tarjoaa asiantuntija-apua perustamiskokoukseen. Lisäksi kotisivuilta löytyy tietoa yhdistystoiminnan teknisistä asioista. Liitto antaa lisäksi asiantuntija-apua jäsenseurojensa tiedotustoimintaan.

Tiedotetaan SKsL:oon liittymisestä seuroille ja harrastajaryhmille, jotka eivät vielä ole jäseniämme.

Vuoden 2018 aikana saatetaan valmiiksi tietopaketti seuratoimintaa varten.

Tiedotuksessa otetaan huomioon SKsL:n päätavoitteet toimintavuodelle 2018.

8. TARVIKEVÄLITYS

Myydään mm, Circuit-kirjoja ja näyttelyluetteloita. Myynnissä olevia tuotteita esitellään liiton kotisivuilla. Välitetään liiton hopeisia sekä seuratoiminnan kultaisia ansiomerkkejä anomusten perusteella.

9. KOTISIVU- JA SÄHKÖPOSTIPALVELIN

Vuokrataan kotisivu- ja sähköpostipalvelintilaa. Sähköpostit  hallitukselle on järjestetty Office 365 E3:n avulla. Se sisältää ladattavat office-ohjelmat työasemille. Jäsenseurojen sähköpostit ovat Office 365 E1 tuotteella toteutettu. Microsoft tarjoaa nämä hyvin edullisesti nonprofit järjestöille (yleishyödyllisille ja voittoa tuottamattomille järjestöille) Office365 sisältää myös Skype for Business tuotteen jolla voidaan järjestää laadukkaita kokouksia ja webinaarioita. Yhteisten dokumenttien, kuten tämä, editointi sujuu Onedriven kautta.

Woima-hostingilta on vuokrattu palvelin, jossa pyörii virtualisointialusta VMware ESXI 6.0. Tälle alustalle on asennettu PhotoPortal Windows palvelin ja 3 Debian Linux palvelinta. Niillä on Web-palvelin.

Kehitetään edelleen Photoportaalin käyttöliittymää ja siirretään se ajanmukaiselle alustalle. Selvitetään mahdollisuutta kytkeytyä Gruppon jäsenrekisteriin jäsennumeron saamiseksi ja Liiton näyttelyiden osallistumisoikeuden automaattiseksi toteamiseksi.

10. JÄSENREKISTERI

Vuonna 2016 käyttöön otettu Gruppo palvelee yksittäisten seurojen ja liiton yhteisenä jäsenrekisterinä. Rekisterin antama, kunkin henkilöjäsenen jäsennumero on edellytyksenä liiton palvelujen käyttämiseksi.

Toimintakauden 2018 aikana liitto jatkaa opastusta rekisterin käytössä ja sen kaikkien ominaisuuksien hyödyntämisessä. Liitto hallitus nimeää keskuudestaan henkilön, joka koordinoi tätä opastamista ja lisäksi tarjotaan kanavia seurojen keskinäiseen vertaistukeen järjestelmän käytössä.

Selvitetään mahdollisuudet sähköisen jäsenkortin ottamiseksi käyttöön sekä pyritään yhteistyöhön muitten Finnfoton jäsenjärjestöjen kanssa tässä hankkeessa. Korttiin kytketään jäsenetuja, mm. valtakunnallisia ja paikallisia alennuksia jäsenistölle.

III TALOUDELLINEN TOIMINTA

Jäsenmaksu vuodelle 2018 on 8 €/jäsen, minimimaksu 80 €/seura.

Jäsenmaksulla seuran jäsenellä on oikeus osallistua liiton näyttelyihin ja koulutuksiin sekä kansainväliseen toimintaan (FIAP,PSA,GPU).

Lisäksi toimintaa rahoitetaan opetusministeriön ja Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto Finnfoto ry:n apurahoilla.

Merkittävimmät menoerät ovat näyttely- ja kilpailukulut, kokouskulut, tiedotustoiminta sekä koulutuksen järjestäminen.

Tämän toimintasuunnitelman liitteenä on talousarvio.