Kokoukset

Kameraseurat ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden kuuluu sääntöjensä mukaan pitää vuosittain erilaisia kokouksia. Sen helpottamiseksi on tähän koottu esimerkkejä yhdistysbyrokratiaan normaalisti liittyvistä asiakirjoista. Näitä saa vapaasti hyödyntää.

Syyskokous

Syyskokouksessa suunnitellaan yhdistyksen seuraavan vuoden toimintaa. Siinä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, sekä valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistyksestä riippuen hallituksen jäsenien toimikaudet voivat olla eri mittaisia. Huom! Tässä esimerkissä puhutaan vielä tilintarkastajista, mutta monissa yhdistyksessä oikea termi nykyisin on toiminnantarkastaja.

Syyskokouskutsu ja asialista: PDF tai ODT
Toimintasuunnitelma: PDF tai ODT
Talousarvio: PDF, tai ODT ja ODS

Kevätkokous

Kevätkokouksessa tarkastellaan edellisen vuoden toimintaa, ja myönnetään edellisen vuoden toimihenkilöille tili- ja vastuuvapaus. Huom! Tässä esimerkissä puhutaan vielä tilintarkastajista, mutta monissa yhdistyksessä oikea termi nykyisin on toiminnantarkastaja.

Kevätkokouskutsu ja asialista: PDF tai ODT
Toimintakertomus: PDF tai ODT
Tilinpäätös selitettynä: PDF
Tilinpäätös ilman selityksiä: PDF tai ODS

Vuosikokous

Joissakin yhdistyksissä pidetään vain yksi vuosikokous, jossa käsitellään sekä syys- että kevätkokouksen asiat. Huom! Tässä esimerkissä puhutaan vielä tilintarkastajista, mutta monissa yhdistyksessä oikea termi nykyisin on toiminnantarkastaja.

Vuosikokouskutsu ja asialista: PDF tai ODT