FIAP- arvonimien haku 2019

Jonotusta arvonimikonttorille ?

Hakemuksia FIAP- arvonimien hakua varten vuodelle 2019 otetaan vastaan. Hakemuslomake on muuttunut, mukaan on tullut GDPR- määräysten mukainen suostumus tietojen käyttöön FIAPin arvonimien hakemusprosessissa.

Uusittu hakemuslomake 246_Sukunimi_Etuniumi_HaettavaArvonimi

Hakuprosessin osalta suurin muutos on se, että jo hakuvaiheessa jokaisella uudellakin hakijalla tulee olla Lifecard- valmiina. Lifecard’ia voi hakea osoitteessa https://www.myfiap.net/user/register/fp.  Mukaan potretti 300*500 px koossa.

Varsinaisia muutoksia arvonimisääntöihin ei ole vuodelle 2019 tullut. Kuun asento on kuitenkin sellainen, että lähivuosina muutoksia saattaa olla näköpiirissä.

Hakuaikataulu vuodelle 2019

  • Hakemuksia voi alkaa toimittaa osoitteeseen petteri.mussalo@sksl.fi. Tehkää  mahdollisimman hyvät ja täydelliset hakemukset uusille lomakkeille. Jos mahdollista, liittäkää B- osa allekirjoitettuna ja skannattuna hekemukseen mukaan.
  • Hakemusten tulee olla perillä 31.7.2019 mennessä
  • Hakemukset lähtevät eteenpäin pääkonttorille elokuun 2019 aikana
  • Aikaisin hakemustemme hyväksyntäpäivä on 20.11.2019 aiempien vuosien perusteella

EDIT 20.1.2019- MuP: Lifecard- kortin hakuosoite
EDIT 5.3.2019 ST: Vuosilukujen korjaus