SKsL uusi kuvaaja-arvonimi käyttöön 1.1.2018 alkaen

Liiton syyskokouksessa Helsingissä joulukuussa esiteltiin uusi SKsL kuvaaja-arvonimi HonSKsLE (Honoured SKsL Eminenssikuvaaja). Nimimalliin päädyttiin sen vuoksi, että se noudattaa myös kansainvälisiä arvonimikäytäntöjä. Uusi arvonimi perustuu hakijan valokuvaaja-ansioihin pitkällä aikavälillä ja sen vähimmäisvaatimukset ovat:

  • Hakijalla oltava Eminenssikuvaajan arvonimi
  • Vähintään viisi kunniakirjaa SKsL:n Vuosi- tai Teemanäyttelystä
  • Tuomarointikokemusta Vuosi- tai Teemanäyttelystä tai Suomessa järjestetystä kansainvälisestä SKsL:n suojeluksessa olevasta näyttelystä
  • Vähintään yksi henkilökohtainen valokuvanäyttely pidettynä
  • 10 vedoksen portfolio 30 x 40 tai 40 x 50 cm (sis. passepartout)
  • Valokuvaajan CV
  • Hakemus ja portfolio lähetettävä tammikuun loppuun mennessä liiton arvonimivastaavalle
  • Hakemuksen arvioi SKsL:n hallitus
  • Hinta 250 €

Muilta osin noudatetaan Liiton yleisiä 1.1.2018 voimaan tulevia arvonimisääntöjä.