SKsL:n teemanäyttelylle 2014 kaivataan järjestäjää

Suomen Kameraseurojen Liiton jäsenseurat voivat hakea itselleen SKsL:n näyttelyiden järjestämisvuoroa. Näyttelyn järjestäminen on hyvä tapa vahvistaa järjestävän seuran yhteishenkeä, ja samalla mahdollisuus parantaa talkooporukalla seuran taloudellista tilannetta. Näyttelyä voi hakea hallitukselle osoitetulla hakemuksella; hakemuksesta on käytävä alustavasti ilmi näyttelyn ajankohta ja näyttelypaikka. Vapaamuotoisen teemanäyttely hakemuksen voi toimittaa joko liiton näyttelyvastaavalle (jukka.kosonen(at)sksl.fi) tai liiton toimistoon (toimisto(at)sksl.fi) 31.3.2014 mennessä. Teemanäyttelyn järjestäjä saa yleensä valita itse teeman (liiton hallitus tosin vahvistaa sen). SKsL myös tukee järjestäjää taloudellisesti.

Tarkemmin, ks. Näyttelyt -> Vuosi- ja teemanäyttelyt -> Näyttelyiden järjestäminen
SKsL:n näyttelysäännöt, ks. Näyttelyt -> Vuosi- ja teemanäyttelysäännöt