Jäsenseuraesittelyjä aletaan julkaista kotisivuilla

Suomen Kameraseurojen Liiton kotisivuilla aletaan elokuun aikana julkaista lyhyitä seuraesittelyjä.Tarkoituksena on vuoden-parin sisällä käydä läpi kaikki jäsenseurat ja laajentaa siten kokonaistietämystä siitä, millaisia eri seuroja eri puolilla maata onkaan. Esittelyt tulevat koostumaan seuran nykypäivän toiminnan pääkohdista yhdellä tai parilla valokuvalla täydennettynä, sekä linkistä seuran omille kotisivuille. Kaikkien jäsenseurojen yhteystiedothan kotisivuilta jo löytyvätkin.

Muutenkin jäsenseurojen toivotaan tiedottavan omista ajankohtaisista asioistaan, kuten kursseista ja näyttelyistä, myös liiton kotisivuilla. Paitsi, että nämä saattavat kiinnostaa vaikkapa työnsä takia matkustelevia vieraspaikkakuntalaisia jopa osallistumismahdollisuutensa vuoksi, voivat toiset seurat saada hyviä ideoita muiden toiminnasta. Jäsenseurojen yhteiselle sähköpostilistalle postitetuista tiedotuksista pyritään automaattisesti keräämään poimintoja myös kotisivuille.