Valtion taiteilijaeläkkeistä on tehty tutkimus

Säveltaiteilijat ja kuvataiteilijat saavat eniten valtion ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä. Erityisesti kuvataiteilijoiden eläkehakemusten määrä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti, mutta heidän suhteellinen osuutensa eläkkeen saajista on silti hieman laskenut. Säveltaiteen hakijoista vain joka neljäs ja kuvataiteen hakijoista joka kolmas sai eläkkeen. Arvostelijat ja tanssitaiteilijat sen sijaan menestyvät hakijoina paremmin: lähes puolet näiden alojen hakijoista sai taiteilijaeläkkeen 2000-luvulla.

Ylimääräinen taiteilijaeläke on myönnetty vuosina 2000-2011 yhteensä 546 taiteilijalle. Miehiä heistä oli 60 prosenttia ja naisia 40 prosenttia. Saajista yhdeksän kymmenestä oli suomenkielisiä. Pääkaupunkiseudulla heistä asui hieman yli puolet, vaikka  eläkehakemuksia jätetään pääkaupunkiseudulta selvästi muuta maata vähemmän.

Tarkemmin julkaisussa Tomi Mertanen: Apurahasta vanhuudenturvaksi. Valtion ylimääräiset taiteilijaeläkkeet vuosina 1970-2011 (PDF-muodossa).

Kuvan eläkeläinen ei liity uutiseen.