Taiteen keskustoimikunta muuttuu Taiteen edistämiskeskukseksi

Suomen hallitus on antanut lakiesityksen Taiteen edistämiskeskuksesta, joka toimisi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona. Keskuksen yhteydessä olisi itsenäistä päätäntävaltaa käyttäviä luottamuselimiä, kuten taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat, alueelliset taidetoimikunnat sekä erillislautakunnat. Uudistuksen tarkoitus on selkiyttää taidetoimikuntalaitoksen toimintaa erottamalla toisistaan taiteen edistämiseen liittyvät viranomaistehtävät ja luottamuselimien vertaisarviointiin perustuvat tehtävät Myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä on tarkoitus lisätä, ja valtionavustus- ja apurahapäätöksiin lisätä oikaisu- ja valitusoikeus.

Luottamuselimet on tarkoitus säilyttää uudistuksessa niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. Nämä toimikunnat päättävät taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien apurahoista ja palkinnoista, kuten ennenkin, ja lisäksi ne toimivat asiantuntijoina. Toimikunnat nimeää taideneuvosto ja niiden toimikausi on jatkossa kaksi vuotta. Uudistukseen liittyen muutetaan myös valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia ja alueiden kehittämisestä annettua lakia.

Suomen Kameraseurojen Liiton toiminnanjohtaja Kari Tolonen toimii nykyisen valtion valokuvataidetoimikunnan jäsenenä.