Helsingin Sanomat kannattaa hyvitysmaksuremonttia

Helsingin Sanomien pääkirjoitus otti tänään 28.5.2012 kantaa hyvitysmaksuihin, tarkemmin ottaen kritisoi niiden olemassaoloa. Tämä on meille mieluista, koska Suomen Kameraseurojen Liitto on ajanut voimakkaasti ko. maksujen poistamista, ja luovuttanut mm. toistatuhatta nimeä sisältäneen, asiaa koskeneen adressin opetusministeriölle.

Perusteena vahvaan kantaan on se, että tallennusvälineiden suurkuluttajina juuri valokuvaajat joutuvat maksamaan kohtuuttoman paljon tätä maksua, vaikka kopioivat omaa tuotantoaan. Maksun perustehan sen sijaan on ollut se, että sillä korvataan muusikoiden tulonmenetyksiä laillisesta äänievyjen varmuuskopioinnista.

Helsingin Sanomat kirjoittaa:

Täy­sin jär­jen­vas­tais­ta ny­kyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä on se­kin, et­tä ku­lut­ta­jat jou­tu­vat mak­sa­maan hy­vi­tys­mak­sua omien teos­ten­sa – va­lo­ku­vien, vi­deoi­den ja näh­tä­väs­ti tu­le­vai­suu­des­sa ko­pioi­den­kin – te­ke­mi­ses­tä, kun he mak­sa­vat hy­vi­tys­mak­sua jo lait­tei­den os­ton yh­tey­des­sä. Ul­ko­mai­sia pil­vi­pal­ve­lui­ta sen si­jaan sai­si käyt­tää mak­sut­ta.

Tarkemmin Helsingin Sanomien digilehdessä.
Liiton adressista kerrottu tarkemmin, ks. Järjestö -> Toiminta -> Hyvitysmaksut kiusaavat valokuvaajia.