Tulorekisteri-ilmoittaminen koskee myös yhdistyksiä


1.1.2019 käyttöön otettuun kansalliseen tulorekisteriin tulee ilmoittaa kaikki palkka- ja ansiotulot. Ilmoitettavia tietoja ovat ansiotulojen lisäksi myös mm. verovapaat kustannusten korvaukset ja palkkiot. Ilmoittamisvelvollisuus koskee kaikkia suorituksen maksajia, myös yhdistyksiä ja kotitalouksia. Ilmoitus tulee antaa kustakin maksusuorituksesta viiden päivän kuluessa maksusta, ilman euromääräistä alarajaa.

Valtuutukset ilmoittamiseen

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Mikäli yhdistyksellä on voimassa oleva toimeksiantosopimus taloushallinnon kumppanin, esimerkiksi tilitoimiston kanssa, voidaan toimeksiantosopimukseen sisällyttää myös tulorekisteri-ilmoittaminen.  Muussa tapauksessa yhdistys voi valtuuttaa valitsemansa henkilön hoitamaan ilmoitusten teon. Tätä varten tarvitaan valtuutus tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Valtuuttamisessa käytetään Suomi.fi-valtuuksia (tai Katso-valtuutusta mikäli yhdistyksellä ei ole Y-tunnusta).

Yksi hyvä väylä hoitaa tulorekisteri-ilmoitukset on maksuton palkka.fi-palvelu. Se on palkanlaskentaohjelma pientyönantajille, kuten yksityisille, yhdistyksille ja järjestöille. Palkka.fi:n kautta palkkatietoilmoitukset voidaan lähettää suoraan tulorekisteriin.

Lisätietoja: www.tulorekisteri.fi

 

FIAP- arvonimien haku 2019

Jonotusta arvonimikonttorille ?

Hakemuksia FIAP- arvonimien hakua varten vuodelle 2019 otetaan vastaan. Hakemuslomake on muuttunut, mukaan on tullut GDPR- määräysten mukainen suostumus tietojen käyttöön FIAPin arvonimien hakemusprosessissa.

Uusittu hakemuslomake 246_Sukunimi_Etuniumi_HaettavaArvonimi

Hakuprosessin osalta suurin muutos on se, että jo hakuvaiheessa jokaisella uudellakin hakijalla tulee olla Lifecard- valmiina. Lifecard’ia voi hakea osoitteessa https://www.myfiap.net/user/register/fp.  Mukaan potretti 300*500 px koossa.

Varsinaisia muutoksia arvonimisääntöihin ei ole vuodelle 2019 tullut. Kuun asento on kuitenkin sellainen, että lähivuosina muutoksia saattaa olla näköpiirissä.

Hakuaikataulu vuodelle 2019

  • Hakemuksia voi alkaa toimittaa osoitteeseen petteri.mussalo@sksl.fi. Tehkää  mahdollisimman hyvät ja täydelliset hakemukset uusille lomakkeille. Jos mahdollista, liittäkää B- osa allekirjoitettuna ja skannattuna hekemukseen mukaan.
  • Hakemusten tulee olla perillä 31.7.2019 mennessä
  • Hakemukset lähtevät eteenpäin pääkonttorille elokuun 2019 aikana
  • Aikaisin hakemustemme hyväksyntäpäivä on 20.11.2019 aiempien vuosien perusteella

EDIT 20.1.2019- MuP: Lifecard- kortin hakuosoite
EDIT 5.3.2019 ST: Vuosilukujen korjaus